Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 49

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Jemen, Syrien/hum, internationella tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda, Sudan/sanktioner, Sydsudan/UNMISS, Syrien/kem, rapport från besök i Sudan med fokus på barn i väpnad konflikt, G5/Sahel, Irak, arbetet i rådets underorgan, extrainsatta konsultationer om Jerusalem respektive om attacken mot MONUSCO-personal. Antagande av resolutioner om fredsstyrkan G5/Sahel, Stora sjöregionen respektive Irak.

Akuei Bona Malwal, FN:s ständige representant för Sydsudan, under samtal om situationen i Sudan och Sydsudan.
Akuei Bona Malwal, FN:s ständige representant för Sydsudan, under säkerhetsrådets diskussion om situationen i Sudan och Sydsudan. Foto: UN Photo/Manuel Elias

En intensiv vecka i rådet med två extrainsatta möten och antagandet av tre resolutioner inleddes formellt på tisdagen med ett stängt möte om situationen i Jemen. FN:s särskilda Jemensändebud Ismail Ould Cheick Ahmed och undergeneralsekreterare Mark Lowcock, chef för FN:s humanitära kontor OCHA, briefade rådet via videolänk. Mötet ägde rum dagen efter Jemens förre president Ali Abdullah Saleh dödats i hårda strider i huvudstaden Sanaa. Sändebudet varnade för att våldet kunde sprida sig till andra delar av landet och Lowcock påminde rådet om att Jemen stod på randen till den värsta svältkatastrofen i modern tid. Vid mötet uppmanade Sverige parterna till omedelbart eldupphör och tillträde till humanitära aktörer. Därtill manade Sverige ånyo till avskaffande av blockaden mot Jemen.

På ryskt initiativ hölls på tisdagen även ett stängt extrainsatt möte om situationen i Syrien med fokus på gränsöverskridande (cross border) humanitära leveranser. Även vid detta möte briefade OCHA-chefen Lowcock rådet via videolänk.

På onsdagen hölls ett öppet möte om de internationella tribunalerna för forna Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR). Rådet briefades av ICTY:s ordförande Carmel Agius, ordförande för FN:s mekanism för internationella brottmålstribunaler (MICT) Theodor Meron, samt MICT:s åklagare Serge Brammertz. Agius uttryckte stolthet över att ICTY genomfört sitt arbete med kaliber och att den nu kunde stängas ner vid årsskiftet. Han framhöll dock att det fanns mycket arbete kvar för de nationella domstolarna. Närvarade vid mötet gjorde även Kroatiens president och Serbiens justitieminister. Flera rådsmedlemmar underströk domstolens viktiga arbete och bidrag till internationell straffrätt, medan ett fåtal ifrågasatte dess oberoende ställning. Sverige betonade särskilt ICTY:s viktiga arbete som rör konfliktrelaterat sexuellt våld.

Sveriges uttalande kan ses här (vid 1:41:00) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På torsdagen hölls ett öppet möte om sanktionskommittén för Sudan (ofta kallad 1591-kommittén). Ukraina är ordförande för kommittén, och landets FN-ambassadör gav en återrapportering om det pågående arbetet. FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Samma dag avhölls det månatliga mötet om situationen i Sydsudan och FN:s insats UNMISS – något tidigare än vanligt inför den stundande mandatförlängningen. Undergeneralsekreteraren för fredsinsatser Jean-Pierre Lacroix, den regionala organisationen IGAD:s särskilda sändebud Ismail Wais, samt OCHA-chefen Lowcock briefade rådet. Brett stöd yttrades för regionens ansträngningar, den IGAD-ledda processen och det förestående politiska mötet High Level Revitalisation Forum.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Senare samma dag genomfördes det månatliga mötet om Syrien i kemvapenspåret i stängt format. Chefen för FN:s nedrustningskontor Izumi Nakamitsu briefade rådet. Under överläggningarna var rådet enigt i att fördöma kemvapenattacker i Syrien och nästintill samtliga rådsmedlemmar efterfrågade ansvarsutkrävande för dessa attacker.

Därefter informerade Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog om den fältresa till Sudan som företogs av rådets arbetsgrupp för barn i väpnad konflikt under förra veckan.

Ett extrainsatt möte om Jerusalem genomfördes på fredagen med anledning av president Trumps uttalande den 6 december att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Mötet tillkom på begäran av Sverige, Bolivia, Egypten, Frankrike, Italien, Senegal, Storbritannien och Uruguay. FN:s särskilde samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern Nickolay Mladenov briefade rådet, varefter rådsmedlemmarna, Palestina, Israel och Jordanien tog till orda. Sverige, som var först i talarordningen, framhöll att den amerikanska positionen inte är förenlig med folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner. Alla slutstatusfrågor, inklusive Jerusalems status som framtida huvudstad för båda stater, måste lösas genom förhandlingar mellan Israel och Palestina. Sverige uppmanade samtliga aktörer att engagera sig i ansträngningar för att nå fred. Efter mötet gjorde säkerhetsrådets fyra EU-medlemmar och Tyskland ett gemensamt uttalande till medierna.

Sveriges anförande finns här och kan ses här (vid 00:10.49). FN:s egen sammanfattning från mötet här.

På eftermiddagen samma dag genomfördes extrainsatta konsultationer med anledning av attacken mot MONUSCO den 7 december, varvid minst 15 MONUSCO-personal miste livet och minst 50 skadades. I sin briefing framhöll undergeneralsekreteraren för fredsoperationer Jean-Pierre Lacroix att attacken var den värsta mot FN:s fredsbevarande insatser i modern historia. I ett uttalande fördömde rådet attacken i starkast möjliga ordalag och uppmanade kongolesiska myndigheter att ställa de ansvariga inför rätta. Uttalandet finns här.

Under fredagen hölls därtill den årligen återkommande öppna briefingen av de avgående ordförandena i rådets olika underorgan och kommittéer. Ordförandena briefade om sina erfarenheter från arbetet i underorganen under de senaste två åren. FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under fredagen antog säkerhetsrådet inte mindre än tre resolutioner. Genom resolution 2391 (2017) ger rådet stöd till den så kallade G5 Sahel-styrkan i Västafrika (se veckobrev 25, 33 och 40). I resolutionen uppmanas generalsekreteraren att vidta nödvändiga steg för att utarbeta ett tekniskt avtal mellan FN, EU och G5 Sahel-staterna för att ge ytterligare stöd till styrkan.

Efter utdragna förhandlingar antog rådet, på egyptiskt initiativ, en resolution om regionalt samarbete i Storasjöregionen i Afrika. Resolution 2389 (2017) bekräftar vikten av det regionala ramverk som antogs för fem år sedan, känt som Peace, Security and Cooperation Framework.

Ett kapitel avslutades genom antagandet av resolution 2390 (2017), i vilken rådet fastställde att samtliga åtgärder för att fasa ut Oil-for-food-programmet i Irak vidtagits och därmed i praktiken avslutade programmet.

Övrigt

Ett ordförandeskapsuttalande om situationen i Libyen antogs på torsdagen med anledning av uppgifter om slavhandel med migranter (se veckobrev 48). Uttalandet kan läsas här.

Med anledning av attacken den 4 december mot FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA) antog säkerhetsrådet under måndagen ett pressuttalande. Rådet fördömde attacken där en fredsbevarare dödades och tre skadades. Uttalandet kan läsas här.

Under onsdagen antog säkerhetsrådet ett pressmeddelande till stöd för den nyligen genomförda säkerhetskonferens som hölls i Mogadishu 4–5 december 2017. Uttalandet kan läsas här.