Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Nordkorea inkl högnivåmöte, Sudan/ICC, Myanmar, UNOCA/LRA, UNMIL/Liberia, Sydsudan/UNMISS, Golanhöjderna/UNDOF, Libanon, antagande av resolution om FN-insatsen i Sydsudan, UNMISS, samt ordförandeskapsuttalande om Sydsudan respektive Libyen, Arria-möte om klimat och säkerhet.

Margot Wallström håller et anförande i säkerhetsrådet
Margot Wallström deltog i ministermötet om Nordkorea med fokus på nedrustning och ickespridning. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

På begäran av nio rådsmedlemmar, inklusive Sverige, hölls på måndagen en briefing om situationen i Nordkorea med fokus på mänskliga rättigheter. Ryssland, Kina och Bolivia motsatte sig mötet och menade att det föll utanför säkerhetsrådets mandat. Mötet kunde ändå genomföras efter en proceduromröstning. Flertalet rådsmedlemmar fördömde regimens förtryck av dess egen befolkning och framhöll kopplingen mellan mänskliga rättigheter och säkerhet.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:03:40) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Samma dag hölls ett extrainsatt möte i sanktionskommittén för DPRK (1718) om humanitära konsekvenser av sanktionerna.

På tisdagen hölls den halvårsvisa briefingen av åklagaren för Internationella brottsmålsdomstolen (ICC), Fatou Bensouda, om situationen i Darfur. Bensouda betonade att president al-Bashir rest till flera länder sedan rådets senaste behandling av frågan (se veckobrev 23) och att flera av dessa var parter till Romstadgan och samtliga var FN-medlemmar.

Sveriges anförande kan ses här (vid 39:45) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På tisdagen hölls ett möte om Myanmar i enlighet med det ordförandeskapsuttalande (PRST) som antogs den 6 november. På begäran av bl.a. Sverige briefade det särskilda sändebudet för sexuellt våld i konflikt, Pramilla Patten, rådet. Både Myanmar och Bangladesh närvarade vid mötet. Patten uppmärksammade rådet på hennes nyligen avslutade resa till Myanmar, där samtliga kvinnor och flickor hon talat med hade utsått brutalt våld eller bevittnat sexuellt våld. Sverige menade att rapporter om systematiskt, utbrett och samordnade våldshandlingar indikerade att brott mot mänskligheten kunde ha begåtts i Rakhine, och uppmanade Myanmar att ge fullt tillträde till MR-rådets fact-finding mission.

Sveriges anförande kan ses här (vid 56:50) och FN:s egen sammanfattning kan läsas här.

Undergeneralsekreterare Jeffrey Feltman, chef för sekretariatets politiska avdelning, återrapporterade till rådet i slutet format om hans resa till Nordkorea den 5–8 december. FN hade inte besökt landet på så hög nivå under de senaste åtta åren. Under Feltmans återrapportering framkom överlag ett brett stöd bland rådets medlemmar för att besöket genomförts. Feltmans uttalande om resan kan ses här.

Frankrike briefade under tisdagen rådet om det senaste mötet i den Internationella stödgruppen för Libanon. Rådets medlemmar upprepade sitt stöd till landets stabilitet, suveränitet och territoriella integritet, och välkomnade statsminister Hariris beslut att fortsätta som regeringschef.

På onsdagen hölls en öppen briefing följd av slutna konsultationer om FN:s kontor i Centralafrika (UNOCA). Generalsekreterarens särskilda representant, François Louncény Fall, briefade rådet om utvecklingen i regionen. Fall uppmärksammade bland annat rådsmedlemmarna kring vikten av djupare dialog i Kamerun, där han uttryckte viss oro inför kommande val. Säkerhetsrådsmedlemmar instämde i oron, betonade den viktiga förebyggande roll UNOCA spelade i regionen, och tryckte särskilt på stödet till den regionala organisationen ECCAS.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På onsdagen hölls konsultationer om Liberia. Generalsekreterarens särskilde representant, Farid Zarif, uttryckte lättnad över att valprocessen hittills fortskred väl, och att etablerade rättsprocesser lyckats hantera klagomål i samband med valet på ett fredligt sätt. Diskussionen kom även att handla om den pågående utfasningen av den fredsbevarande insatsen UNMIL, och vikten av fortsatt stöd från det internationella samfundet.

Under torsdagen antogs resolution 2392 som förlänger mandatet för FN:s insats i Sydsudan (UNMISS) till och med den 15 mars 2018, i väntan på den kommande strategiska översynen av insatsen. I anslutning till mötet antogs även ett så kallat ordförandeskapsuttalande där rådet uttrycker starkt stöd för den regionala organisationen IGAD:s process för att återuppliva fredsavtalet från 2015 genom kommande "High-Level Revitalisation Forum".

FN:s egen sammanfattning finns här. Resolutionen kan läsas här. Ordförandeskapsuttalandet kan läsas här.

På torsdagen hölls det kvartalsvisa mötet om FN:s observatörsstyrka på Golanhöjderna (UNDOF) i stängt format. En mandatförlängning väntas för UNDOF inom kort. Tidigare under veckan hölls även ett truppbidragarmöte om UNDOF i säkerhetsrådet.

Säkerhetsrådet antog den 14 december 2017 ett ordförandeskapsuttalande till stöd för den libyska politiska överenskommelsen, LPA, liksom för FN:s handlingsplan för den politiska processen. Sverige fick i förhandlingarna gehör för tillägg om kvinnors deltagande samt om respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Uttalandet kan läsas här.

På fredagen hölls ett möte på ministernivå om Nordkorea med fokus på nedrustning och ickespridning. Mötet leddes av den japanske utrikesministern, Taro Kono, och ett antal andra ministrar deltog, inklusive Sveriges utrikesminister Margot Wallström samt USA:s utrikesminister Rex Tillerson. Generalsekreteraren beskrev situationen på Koreahalvön som världens farligaste kris. Rådets medlemmar instämde i oron över situationen, och uttalade stöd för antagna resolutioner om Nordkorea, och vikten av att genomförandet av sanktioner effektiviserades. Sverige tog därutöver bland annat upp vikten av att öka ansträngningarna för att nå en fredlig lösning.

Sveriges anförande kan ses här (vid 27:02) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Sverige stod under fredagen, tillsammans med Nederländerna, Etiopien, Storbritannien, Frankrike, Marocko, Peru, Japan och Maldiverna, medvärd till ett så kallat Arria-möte initierat av Italien med fokus på kopplingen mellan klimat och säkerhet. Utrikesminister Margot Wallström deltog vid mötet, som bland kom att handla om hur FN-systemet bättre kunde förutse och ta itu med klimatrelaterade säkerhetsrisker.