”Sverige ska fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet”

Den 12 december var det dags för klimatmöte i Paris. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, var på plats. Här berättar hon om mötet och om ett nytt svenskt initiativ på klimatområdet.

Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den 12 december var det klimatmöte i Paris. Vad är det för möte?

– Det är ett möte som Frankrikes president Macron har tagit initiativ till och som syftar till att skynda på genomförandet av Parisavtalet. Frågan om finansiering av åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och hanterar effekter av klimatförändringarna, framför allt i utvecklingsländer, kommer att vara central på mötet. Macrons initiativ kom strax efter att USA lämnat Parisavtalet och drastiskt skurit ner på sin del av finansieringen till det internationella klimatarbetet. Mot denna bakgrund det viktigt att andra länder ökar sina insatser. För regeringen är det självklart att Sverige ska fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet.

Vilka förväntningar åkte du till mötet med?

– Läget är väldigt allvarligt. Klimatförändringarna händer här och nu och forskningen visar att vi har ytterst lite tid att agera på. Det som ändå gör mig hoppfull är att det finns en växande vilja bland många länder att också agera. Ingången för mötet är behovet av att växla upp klimatarbetet och samarbeta. I det finns en otrolig kraft. Jag hoppas och tror att vi kommer få höra om flera hoppingivande initiativ från de deltagande länderna.

Hur många länder är med på mötet?

– Runt 130 länder förväntas delta och ungefär 50 stats- och regeringschefer.

Vilka frågor uppmärksammar du särskilt?

– Det här mötet handlar mycket om samarbete och att skapa nya partnerskap och initiativ. Därför kommer jag dela med mig av det framgångsrika klimatarbete som görs i Sverige. Det handlar bland annat om vår banbrytande klimatlag som träder i kraft vid årsskiftet, våra ambitiösa klimatmål och hur olika aktörer nu engagerar sig i att ställa om Sverige så vi kan bli världens första fossilfria välfärdsland. Ett spännande område här är vår budgetsatsning Industriklivet som innebär ett statligt stöd till att ställa om svensk industri till att bli fossilfri. Sverige kanske blir det första landet att producera stål utan kol, något som kändes otänkbart för bara några år sedan. Jag tror vi har mycket att vinna på att se möjligheterna i en omställning till ett hållbart samhälle.

Många länder förväntas lansera nya initiativ under mötet, vad bidrar Sverige med?

– Eftersom det är mycket fokus på finansieringsfrågorna kommer vi bland annat att lyfta Stockholm Sustainable Finance Centre som lanserades för en vecka sedan. Det är kunskapscentrum som leds av Handelshögskolan och Stockholm Environment Institute och som regeringen medfinansierar. Centret ska bidra till att stärka kompetens och kapacitet för hållbara investeringar bland finansmarknadens aktörer, inte minst i utvecklingsländer. Det här är ett område där Sverige har mycket kunskap som vi såklart ska dela med oss av.