Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Tillgänglighet och digital hälsa på ministerrådsmöte

Publicerad

När ministrarna för sysselsättning, socialpolitik, konsument- och hälsofrågor träffades i Bryssel 7-8 december enades de om en allmän inriktning om ett förslag om tillgänglighet för produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Rådet kunde också enas om delar av förordningen om de sociala trygghetssystemen.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ett av mötesrummen i Europabyggnaden. Foto: Europeiska unionens råd

Beslut om tillgänglighet

Ministrarna enades om en allmän inriktning om direktivet om tillgänglighet för produkter och tjänster. Syftet med direktivet är att underlätta för personer med funktionshinder att få tillgång till produkter och tjänster och att bli mer aktiva i samhället. Direktivet omfattar bland annat elektroniska kommunikationstjänster, e-handel, e-böcker och olika transport- och banktjänster.

Nästa steg är att inleda förhandlingar med Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen.

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Rådet kunde komma överens om vissa delar i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU. De delar ministrarna kom överens om handlar om förmåner vid långvarigt vårdbehov och familjeförmåner.

Digital hälsa och alkoholpolitiken

Hälsoministrarna träffades 8 december och antog rådsslutsatser om digital hälsa och om gränsöverskridande och vissa alkoholpolitiska frågor.

Rådsslutsatserna om digital hälsa berör områden som patienters och medborgares rättigheter att få ta del av sina egna data. Rådsslutsatserna om gränsöverskridande frågor i alkoholpolitiken tar bland annat upp förslag som handlar om handel, prissättning, marknadsföring och produktinformation av alkoholhaltiga drycker.

Ambassadör Åsa Webber representerade regeringen på rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Estniska ordförandeskapet

Mer om EPSCO mötet 7-8 december

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor