Artikel från Socialdepartementet

Samlade stödet till idrotten närmare 2 miljarder

Publicerad

Det samlade stödet till idrotten under 2018 är totalt 1 954 miljoner kronor och fördelas av Riksidrottsförbundet, som gör en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För 2018 ökar stödet som fördelas av Riksidrottsförbundet med 19 miljoner kronor. Det betyder att idrotten nästa år får 227 miljoner kronor mer i stöd jämfört med 2014.

Foto: Folio Bildbyrå AB

Under mandatperioden har regeringen bland annat gjort en särskild integrationssatsning om 64 miljoner kronor per år, som riktar sig till nyanlända. Den pågående satsningen på idrott i socialt utsatta områden uppgår nästa år till 14 miljoner kronor.

Under 2018 görs bland annat en särskild satsning om 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna vara med och bidra till regeringens initiativ om daglig rörelse i skolan. Syftet är att nå de barn och ungdomar som rör sig för lite. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet.