Vilken roll kommer plast ha i framtiden?

Miljöminister Karolina Skog och material- och plastexperter ger sin bild av om vi kommer att ha plast i framtiden och vad plasten i så fall att ha för roll.

Den 15 december höll Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling ett rundabordssamtal om plast i det hållbara samhället. I samband med mötet fick miljöminister Karolina Skog, särskild utredare av hållbara plastmaterial Åsa Stenmarck, KTH-professor Göran Finnveden och adj. professor vid Chalmers Christer Forsgren svara på frågorna:

  • Kommer vi att ha plast i framtiden?
  • Vad kommer plasten i så fall att spela för roll?