Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Bara brexit på allmänna rådets första möte

Publicerad

När EU-ministrarna från EU27 möts på årets första möte är det bara brexitfrågor på agendan. EU-minister Ann Linde representerar Sverige på mötet på måndag 29 januari.

Ann Linde samtalar med Matti Maasikas
EU-minister Ann Linde samtalar med Estlands biträdande EU-minister Matti Maasikas vid allmänna rådets möte i Bryssel 20 november 2017. Foto: Europeiska unionens råd

Läget i förhandlingarna

EU-ministrarna inleder mötet med en diskussion om läget i förhandlingarna med Storbritannien om utträdet ur EU. Europeiska rådet slog fast att tillräckliga framsteg gjorts i förhandlingarna vid mötet 15 december 2017. Därmed kunde förhandlingarna gå över till etapp två, vilket i första hand handlar om att komma överens om arrangemang för en övergångsperiod mellan det att Storbritannien lämnat EU tills det att en överenskommelse nåtts om det framtida samarbetet efter utträdet.

Regeringen anser att det är viktigt att arbetet går vidare på ett effektivt sätt så att EU27 senast i mars kommer fram till en överenskommelse om hur övergången ska gå till.

Nästa etapp i förhandlingarna kommer att handla om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. I mars väntas Europeiska rådet besluta om riktlinjer för dessa förhandlingar.

Komplettering av förhandlingsdirektiven

EU-ministrarna kommer vid mötet att besluta om att komplettera förhandlingsdirektiven till EU-kommissionen som förhandlar med Storbritannien om utträdet för EU:s räkning. Kompletteringarna handlar om EU:s position när det gäller en övergångsperiod mellan utträdet och en framtida relation. Övergångsperioden föreslås pågå från det datum utträdesavtalet träder i kraft till den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för allmänna rådets möte 29 januari

Mer om allmänna rådet 29 januari på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)