Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Budgetbeslut 2015 – 2018 om ekonomisk trygghet för pensionärer

Publicerad Uppdaterad

Från och med den 1 januari 2018 sänks inkomstskatten för personer över 65 år med upp till 5 000 kronor per år. Dessutom har regeringen höjt bostadstillägget vilket också innebär en förstärkning av många pensionärers ekonomi.

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

"De flesta pensionärer har ett långt yrkesliv bakom sig och har bidragit till att bygga vår välfärd. Sverige ska vara ett bra land att åldras i och pensionärer har rätt till ekonomisk trygghet under sin ålderdom. Skillnaden i beskattning mellan lön och pension är orättvis och därför arbetar regeringen för att den skillnaden ska vara helt borta från och med 2020, säger finansminister Magdalena Andersson."

Sänkt skatt för personer över 65 år

En konsekvens av de jobbskatteavdrag som infördes av den förra regeringen är att pension beskattas hårdare än lön. Regeringen har stegvis minskat den skillnaden och i sitt senaste budgetförslag aviserar regeringen att den vill ta bort skillnaden helt till år 2020.

Regeringens sänkningar av skatten för personer över 65 år:

 • I januari 2016 sänktes skatten med upp till cirka 3 400 kronor per år för personer med inkomster lägre än cirka 240 000 kronor per år.
 • Från och med 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för personer med inkomster mellan cirka 124 000 - 416 000 kronor per år. 

Andra budgetbeslut för förstärkning av pensionärernas ekonomi

Förutom sänkt skatt för personer över 65 år har regeringen höjt bostadstillägget vilket också innebär en förstärkning av många pensionärers ekonomi. Bostadstillägget är en förmån som lämnas till pensionärer som har små ekonomiska marginaler efter att hyran är betald. Tillägget är därför särskilt viktigt för pensionärer med låga inkomster. Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pension än män är de allra flesta som får bostadstillägg kvinnor.

Exempel på andra budgetbeslut är höjningar av tandvårdsbidraget samt avgiftsfri öppenvård för de som är äldre än 85 år.

Förstärkning av äldreomsorgen

Regeringen har också arbetat för att förstärka äldreomsorgen, till exempel resurser för att öka bemanningen i äldreomsorgen samt ett nytt investeringsstöd för att stimulera byggandet av äldre- och trygghetsboenden.

Några exempel på budgetbeslut för åren 2015 - 2018

Budgetbeslut från Budgetpropositionen för 2018:

 • Sänkt skatt för personer som är 65 år eller äldre från 1 januari 2018
 • Förbättringar av bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet
 • Fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget från 15 april 2018, vilket för personer äldre än 65 år innebär en höjning från 300 till 600 kronor per år.

Budgetbeslut från Budgetpropositionen för 2017:

 • Permanent tillskott på tio välfärdsmiljarder per år till kommuner och landsting
 • Fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget, vilket för personer 65 - 74 år innebär en höjning från 150 till 300 kronor per år

Budgetbeslut från Budgetpropositionen för 2016:

 • Sänkt skatt för personer som är 65 år eller äldre från 1 januari 2016
 • Avgiftsfri öppenvård för de som är äldre än 85 år
 • Investeringsbidrag för äldreboenden
 • Satsning för att förebygga fallolyckor

Budgetbeslut från 2015 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2015:

 • Ökad bemanning inom äldreomsorgen
 • Höjt bostadstillägg för pensionärer från september 2015

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.