Den transatlantiska länken i fokus under säkerhetskonferensen Snow Meeting

Den 11 och 12 januari deltog försvarsminister Peter Hultqvist vid säkerhetskonferensen Snow Meeting i Trakai, väster om Vilnius. Värd för mötet var Litauens utrikesminister Linas Linkevičius.

  • Från vänster: Ärkebiskop vid Heliga stolen Paul Richard Gallagher, Lettlands utrikesminister Edgars Rinkevics, Litauens utrikesminister Linas Linkevičius, Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, Estlands försvarsminister Jüri Luik och Litauens försvarsminister Raimundas Karoblis

    Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med Paul Richard Gallagher, Edgars Rinkevics, Linas Linkevičius, Jüri Luik och Raimundas Karoblis.

    Foto: Litauens Utrikesdepartement

  • Peter Hultqvist samtalar med Edward Lucas, Senior Vice President of the Center for European Policy Analysis

    Peter Hultqvist samtalar med Edward Lucas, Senior Vice President of the Center for European Policy Analysis.

    Foto: Litauens Utrikesdepartement

Årets säkerhetskonferens i Trakai var den elfte i ordningen. Under konferensen diskuterades bland annat betydelsen av att upprätthålla och stärka den transatlantiska länken. Diskussionerna kretsade även kring de säkerhetsutmaningar i form av exempelvis desinformation och hybridaktiviteter som flera länder i Europa och även USA har att hantera och förhålla sig till. Peter Hultqvist höll även ett inledningsanförande på temat utvecklingen inom EU på försvarsområdet.

I anslutning till Snow Meeting genomförde försvarsminister Peter Hultqvist bilaterala möten med Litauens försvarsminister Raimondas Karoblis respektive Estlands försvarsminister Jüri Luik. Därtill besökte försvarsministern en av Natos lokala staber, så kallade NATO Force Integration Units (NFIU), som är lokaliserad till Vilnius.