Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU-handslag med Studieförbunden

Publicerad

Den 17 januari 2018 ingick EU- och handelsminister ett EU-handslag med Studieförbunden och dess tio medlemsförbund. Därmed har över 50 aktörer engagerats i arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

Johan Hassel, VD på tankesmedjan Global Utmaning inledde seminariet med att reflektera kring de utmaningar EU-samarbetet står inför och framhöll bland annat en ökande populism både i Europa och i andra delar av världen.

– Folkbildning och en ökad dialog med våra medborgare är en viktig del av lösningen, sade Johan Hassel.

– Demokrati och delaktighet är vår murbräcka mot den framväxande populismen och ökande nationalismen – därför är EU-handslaget ett viktigt initiativ, sade Johan Hassel.

I EU-handslaget åtog sig Studieförbunden och de tio medlemsorganisationerna bland annat att verka för att fler medborgare ska få möjlighet att delta i diskussionen om EU:s framtid, exempelvis genom att tillgängliggöra studiematerial och studiehandledningar om EU digitalt och anordna arrangemang på temat. Studieförbunden åtog sig även att verka för att höja kunskapen om EU inom de politiska partierna och övriga föreningslivet inför Europaparlamentsvalet 2019.

– Folkbildningen i Sverige har en lång tradition av att arbeta med demokratifrågor ur ett lokalt och nationellt perspektiv – men EU-perspektivet kan vi bli bättre på att lyfta, sade David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden.

I ett efterföljande panelsamtal talade EU- och handelsminister Ann Linde med representanter från Folkuniversitetet, ABF och Studieförbunden Vuxenskolan om behovet av stärkt delaktighet och hur de ska arbeta vidare med frågorna i sina egna organisationer.

– På sikt vill vi att möjligheten att delta i beslut som fattas på EU-nivån ska vara lika god som för den lokala, regionala och nationella nivån, sade EU- och handelsminister Ann Linde.

– Studieförbunden kan göra en viktig insats för att öka kunskapen om EU och för att sänka tröskeln för att följa och delta i EU-relaterade frågor.

EU-handslaget den 17 januari 2018 ingicks med Studieförbunden, Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda samt Studieförbundet Vuxenskolan.


Deltagare

  • Ann Linde, EU- och handelsminister
  • Cecilia Palm, Folkuniversitetet
  • Stefan Svensson, ABF
  • Nina Larsson, Studieförbundet Vuxenskolan
  • David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.