EU-ministrar eniga om nästa steg i brexit

När Ann Linde träffade sina kollegor i EU27 på allmänna rådets möte behandlades den kommande och andra fasen i förhandlingarna om brexit. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier rapporterade om läget i förhandlingarna och ministrarna beslutade om att komplettera förhandlingsdirektiven.

Ann Linde med europeiska ministerkollegor
EU- och handelsminister Ann Linde träffade bland annat Estlands biträdande EU-minister Matti Maasikas, Bulgariens utrikesminister Ekaterina Zakharieva och statssekreterare vid det finska utrikesdepartementet Samuli Virtanen, i samband med mötet i EU:s råd för allmänna frågor. Foto: EU-representationen

Läget i brexitförhandlingarna

Mötet inleddes med att EU:s chefsförhandlare Barnier rapporterade om läget i förhandlingarna med Storbritannien. Michel Barnier informerade ministrarna om de olika delarna av denna andra etapp där övergången och ramen för de framtida förbindelserna ska diskuteras samtidigt som arbetet med frågor som rör utträdet slutförs.

Komplettering av förhandlingsdirektiven

EU27-ländernas ministrar antog nya förhandlingsdirektiv om övergångsperioden för de kommande brexitförhandlingarna.

EU:s ståndpunkt är att hela EU:s regelverk ska gälla i Storbritannien under övergångsperioden som om landet fortfarande vore medlem i EU. Eftersom Storbritannien då redan är utanför EU kommer landet inte längre att delta i varken EU-institutionernas arbete eller i EU:s beslutsprocesser. Förhandlingsdirektiven ger kommissionen mandat att inleda förhandlingar om detta med Storbritannien.

Övergångsperioden föreslås pågå från det datum utträdesavtalet träder i kraft till den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning.

EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige på mötet i Bryssel.

 

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s råd för allmänna frågor 29 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)