Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist besökte Haninge garnison

Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 31 januari Amfibieregementet och 4:e Sjöstridsflottiljen på Berga utanför Stockholm.

 • Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vid grundutbildningskompaniets CBRN-övning

  Finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vid grundutbildningskompaniets CBRN-övning.

  Foto: Magnus Lindstedt / Försvarsmakten

 • Finansministern provsköt en AK 5 under besöket på Amfibieregementet

  Finansministern provsköt en AK 5 under besöket på Amfibieregementet.

  Foto: Magnus Lindstedt / Försvarsmakten

 • Finansministern och försvarsministern framför en del av utbildningskompaniet på Amfibieregementet

  Ministrarna uttryckte regeringens tack för de insatser som görs för att försvara Sverige och svensk demokrati.

  Foto: Magnus Lindstedt / Försvarsmakten

Haninge garnison i Berga är basen för Amfibieregementet och 4:e Sjöstridsflottiljen. Amfibieregementet utbildar soldater, sjömän och officerare till marinens amfibiebataljon, bevakningsbåtkompani och ett säkerhetskompani. Här utbildas också tre hemvärnsbataljoner.
4:e Sjöstridsflottiljen löser uppgifter inom såväl minröjning och ubåtsjakt som övervakning av havsområden och luftrum och har bland annat korvetter, minröjningsfartyg och underhållsfartyg i tre divisioner baserat på Berga. Till förbandet hör också en röjdykardivision som är baserad i Bohuslän.

Sedan försvarsbeslutet från 2015 har regeringen fattat flera beslut för att öka den marina förmågan och uthålligheten. Det handlar exempelvis om inköp av ny materiel för ubåtsbekämpning och undervattenssensorer, halvtidsmodifiering och livstidsförlängning av korvetter och stridsbåtar samt att fler soldater, sjömän och officerare utbildas.
Försvarsuppgörelsen i augusti 2017 mellan regeringen, Moderaterna och Centerpartiet gav utökade förutsättningar för investeringar i marinen då försvarsekonomin ökades med 8,1 miljarder kronor under kommande tre år.

Besökte grundutbildningsövning

Försvarsministern och finansministern fick under sitt besök bland annat se en övning genomförd av ett grundutbildningskompani i att hantera ordinarie uppgifter under omständigheter där de måste skydda sig från CBRN-vapen, det vill säga kemiska, biologiska och radiologiska och nukleära vapen.

- Det är väldigt stort att ministrarna kom på besök till hos. Det värmde att höra finansministern prata om den viktiga roll hon tycker att vi har i Försvarsmakten och för Sverige. Jag fick gåshud, sa en av soldaterna i grundutbildningskompaniet.

Ministrarna fick också en presentation av arbetet med minröjning ombord på minröjningsfartyget Ven och hur underhållskompaniet arbetar på en av marinens svävare.

- Jag är en varm anhängare av det svenska försvaret. Här idag har jag fått se många exempel på Försvarsmaktens kompetens och professionalism och också fått uttrycka min och regeringens tacksamhet för de insatser som görs för att försvara Sverige och svensk demokrati, säger Magdalena Andersson.

Bland de investeringar som regeringen gör under den nuvarande försvarsbeslutsperioden finns också installationer av antiubåtsgranatkastarsystem på minröjningsfartygen och ett utökat vidmakthållande för sjöminor.

- Vi har i dag en hög tillgänglighet för marinen dygnet runt året om, för att kunna genomföra nationella operationer och hävda territoriell integritet. För att bibehålla och utveckla den operativa förmågan kommer vi behöva säkra uthålligheten med fler besättningar och investera i ny materiel, säger  Peter Hultqvist.