Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern besökte Veterancentrum

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Försvarsmaktens Veterancentrum den 26 januari. Veterancentrum inrättades 1 juli 2017 och är ett kompetenscentrum som ska driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete.

Försvarsminister Peter Hultqvist och chefen för Veterancentrum Torbjörn Larsson
Försvarsminister Peter Hultqvist tackade chefen för Veterancentrum Torbjörn Larsson för besöket. Foto: Marinette Nyh Radebo

Försvarsmakten inrättade den 1 juli ett särskilt kompetenscentrum för att driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete. Veteraner är alla som varit i tjänst hos Försvarsmakten oavsett om tjänstgöringen varit civil eller militär. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner. Försvarsmakten valt en delegerad modell där Veterancentrum utgör myndighetens kompetenscentrum som kompletteras med särskilt avdelad personal vid myndighetens förband, skolor och centra för kontakten med veteraner och anhöriga.

I Veterancentrums arbete för veteranerna ingår att stärka och utveckla anhörigstödet, forskning på veteranområdet, samverkan mellan myndigheter och att lyfta fram och visa uppskattning för de insatser som svenska veteraner gjort. Framförallt är det av stor vikt att följa upp hur veteraner mår efter insats och förbereda olika stödåtgärder. Ett antal olika frivilliga organisationer samarbetar också med Försvarsmakten i stöttandet av veteraner. Organisationerna erbjuder träffar, aktiviteter, samtalsforum och rådgivning.

Sedan de första internationella insatserna har i dag över 90 000 män och kvinnor genomfört insatser ibland annat Kongo, Korea, Libanon, Cypern, Kosovo, Bosnien, Tchad, Afghanistan, EU:s Marina insats i Indiska Oceanen. För närvarande pågår en större svensk internationell insats i Mali.

- Det finns i dag lagstiftning på plats som reglerar veteraners rättigheter. Veterandagen är inrättad och har en statsceremoniell ställning. Veterandagen är från och med i år är en officiell flaggdag. Den 1 juli 2017 inrättades Försvarsmaktens särskilda veterancentrum för att ytterligare inskärpa stödet till veteraner. Men det kommer att behöva göras mer. Jag kommer att fortsätta driva på för att våra veteraner ska få det stöd och den uppskattning de förtjänar, säger Peter Hultqvist.