Inbjudan till CSO Forum 2018 mellan regeringen och det svenska civilsamhället

Den 16 februari arrangeras årets civilsamhällesforum som kommer att fokusera på erfarenheter av dialog och samverkan mellan regeringen och det svenska civilsamhället, samt hur arbetet med genomförandet av de gemensamma åtagandena kan stärkas. Påverkansarbete inom det multilaterala systemet kommer även diskuteras utifrån civilsamhällets erfarenheter och möjligheter att agera däri.

Regeringen har som en del av de gemensamma åtagandena åtagit sig att arrangera årliga civilsamhällesforum för att diskutera utvecklings- och biståndsfrågor. Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällsorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. I och med detta skapades ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället. De gemensamma åtagandena syftar till att skapa ett långsiktigt förhållningssätt och en inkluderande dialog samt till att civilsamhällesorganisationernas roller och mervärden tillvaratas för att uppnå de övergripande biståndsmålen.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt vice statsminister och Ulrikas Modéer, statssekreterare kommer att delta under olika segment under dagen.

Tid och plats

Datum: 16 feb
Tid: kl. 08:30-16:30
Plats: Aulan, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70

Arbetar du inom en civilsamhällesorganisation och är intresserad av att delta eller har några frågor? Vänligen kontakta oss på ud.cso-dialog@gov.se med namn och organisation.