Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Israel-Palestina, Libyen och AVS-länder på årets första utrikesministermöte

Publicerad

När utrikesministrarna i EU-länderna träffades för första gången i år stod Israel-Palestina, Libyen och relationer med AVS-länderna på dagordningen. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige.

Margot Wallström och Mahmoud Abbas
Utrikesministrarna diskuterade fredsprocessen i Mellanöstern och hur EU kan stötta den. I marginalen av mötet 22 januari träffade utrikesminister Margot Wallström och hennes EU-kollegor Palestinas president Mahmoud Abbas. Foto: Europeiska unionens råd

Libyen

Utrikesministrarna diskuterade situationen i Libyen och vikten av EU:s engagemang och arbete på plats för att stötta den FN-ledda processen. FN:s sändebud Ghassam Salamé rapporterade om arbetet med att ta fram en ny konstitution för landet och med de kommande valen.

EU:s framtida relation med AVS-länderna

Utrikesministrarna diskuterade också EU:s relation med de 79 AVS-länderna (en grupp av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). EU-kommissionen håller i förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och AVS-länderna. Utrikesministrarna uttryckte stöd för kommissionens förslag att förhandla fram ett nytt övergripande avtal med vardera en del anpassade för de tre regionerna.

Israel-Palestina

Utrikesministrarna diskuterade fredsprocessen i Mellanöstern och hur EU kan stötta den. Mötet avslutades med att utrikesministrarna i marginalen av mötet träffade Palestinas president Mahmoud Abbas. Utrikesministrarna påminde om att de förespråkar en tvåstatslösning med Jerusalem som delad huvudstad.

Nästa utrikesministermöte är inplanerat den 26 februari i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 22 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC