Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Jämställdhetsmyndigheten invigdes i Göteborg

Publicerad

Fredag den 12 januari invigdes den nya jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg, med tal av jämställdhetsminister Åsa Regnér, generaldirektör Lena Ag, landshövding Anders Danielsson och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson. Myndigheten ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér vid invigningen av den nya myndigheten för jämställdhetsfrågor i Göteborg.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér vid invigningen av den nya myndigheten för jämställdhetsfrågor i Göteborg. Foto: Jöran Fagerlund/Jämställdhetsmyndighten
Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Jöran Fagerlund/Jämställdhetsmyndigheten

En av myndighetens huvuduppgifter är att öka genomslaget för regeringens jämställdhetspolitik och göra verklig skillnad i människors liv. Det gäller regeringens samtliga jämställdhetspolitiska mål: makt och inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

─ Myndigheten har varit efterfrågad sedan en lång tid av professionella, organisationer och enskilda. Det finns ett kontinuerligt och växande behov av uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område. Det är ett strategiskt och långsiktigt arbete. Vi vill se verkliga resultat! säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

─ Det känns att fantastiskt att äntligen få komma igång med myndighetens arbete. Att vi har lokaler I Angered ger oss stora möjligheter – det märkte vi inte minst i dag när vi träffade elever på Angeredsgymnasiet, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. 

I samband med fredagens invigning besökte jämställdhetsminister Åsa Regnér och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag Angeredsgymnasiet för samtal med eleverna om jämställdhet, sexuella trakasserier och våld. Under eftermiddagen gjordes även ett besök på Familjecentralen i Angered.

Myndighetens uppgift

• Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
• Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
• Samordna den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Samla och sprida kunskap inom sitt ansvarsområde.
• Pröva frågor om statsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.
• I övrigt bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor, t.ex. i det internationella samarbetet på området.