Jämställt föräldraskap engagerade på seminarium

I samband med att socialminister Annika Strandhäll tog emot slutbetänkandet av utredningen om en modern föräldraförsäkring av utredare Lars Arrhenius genomfördes ett seminarium i Rosenbads konferenscenter den 18 december 2017.

 • Maria Lidström, Socialdepartementet

  Maria Lidström från Socialdepartementet presenterade utredningen

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Ordförande i utredningen Lars Arrhenius i paneldebatten

  Lars Arrhenius, ordförande i utredningen

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Joa Bergold, utredare på LO

  Joa Bergold, utredare på LO

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Caroline Orre, sakkunnig på RFSL

  Caroline Orre, sakkunnig på RFSL

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv

  Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Lars H Gustafsson, barnläkare

  Lars H Gustafsson, barnläkare

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Annika Strandhäll hälsade välkommen och tackade dem som gjort utredning för ett gediget arbete. Hon sa att utredningen bland annat syftar till att barn ska få tid tillsammans med båda sina föräldrar. Det är också viktigt att föräldraförsäkringen ger ökade möjligheter till ett jämställt arbetsliv. Regeringen vill i nästa steg skicka förslaget på remiss och lyssna in remissinstansernas åsikter.

Innan debatten började presenterade Maria Lidström utredningen. Utredningen syftar till att nå en jämnare fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet samt en föräldraförsäkring som sätter barnets bästa i centrum. De tre centrala förslagen är:

• Nya åldersgränser och ny fördelning över tid. 390 dagar ges till barnets treårsdag, efter det ges 10 dagar per år tills barnet fyllt 10 år.
• Ytterligare reserverade dagar. Totalt reserveras 5 månader per förälder, en tredjedel av försäkringen är fortsatt fritt överförbar.
• Ökade möjligheter för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenning. Utredningen föreslår att gruppen som kan ta del av föräldrapenning utökas till att också innefatta sambo samt föreslår att 30 dagar per förälder är fritt överförbara till annan försäkrad.

Kattis Ahlström var moderator och ledde debatten. Med i panelen var Lars Arrhenius som varit ordförande i utredningen, Joa Bergold utredare på LO, Caroline Orre sakkunnig på RFSL, Catharina Bäck som är förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv samt barnläkare Lars H Gustafsson.

Det blev en dynamisk debatt med väl pålästa debattörer. Alla paneldeltagare fann delar i utredningen som de tyckte var bra och ett steg i rätt riktning, samtidigt som alla poängterade brister ur just deras perspektiv.

Barnläkare Lars H Gustafsson avslutade debatten med att säga att de allra flesta barn blir vinnare om förslaget går igenom, eftersom alla föräldrar får chans till mer tid tillsammans med sina barn.