Lokalisering av del av Arbetsmiljöverkets verksamhet till Mölndal

Publicerad

Regeringen har beslutat att den del av Arbetsmiljöverkets verksamhet som bedriver arbete mot osund konkurrens ska omlokaliseras från Stockholm till Mölndal. Totalt handlar det om cirka 25 årsarbetskrafter.

Sverige ska hålla ihop. Alla delar av landet har betydelse och regeringen är fast beslutsam att de gemensamma investeringarna ska komma alla till gagn, oavsett var man bor i Sverige. Därför har regeringen inlett ett omfattande arbete för att öka den statliga närvaron i landet.

Arbetsmiljöverket bedriver i dag verksamhet i fem regioner. Av myndighetens drygt 600 anställda finns i dag knappt 400 i Stockholm. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att lokalisera den del av verksamheten som bedriver arbete mot osund konkurrens till Mölndal. Totalt handlar det om cirka 25 årsarbetskrafter. Redan i dag bedriver Arbetsmiljöverket verksamhet i Mölndal. Omlokaliseringen ska vara genomförd senast den 31 maj 2019.

Stärkt arbete mot osund konkurrens

Företag som medvetet fuskar för att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika lagar och regler. Det kan handla om till exempel brott mot arbetsmiljölagen, skattelagstiftningen, utlänningslagen samt bedrägerier och arbetskraftsexploatering.

Arbetsmiljöverket har sedan 2015 ett uppdrag att arbeta mot osund konkurrens. Uppdraget avslutas 2018. Arbetet mot osund konkurrens ska sedan vara en permanent uppgift för myndigheten.

Regeringen har tidigare beslutat att Arbetsmiljöverket får 18 miljoner kronor årligen under tre år (2018–2020) för att stärka arbetet mot osund konkurrens genom att samordna metodutvecklingen för myndighetsgemensam tillsyn.