Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 1

Publicerad

Föregående vecka i rådet: Kazakstan övertar ordförandeskapet i rådet, månadsprogrammet för januari antas, möte om Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY), extrainsatt möte om situationen i Iran samt pressuttalande om terroristattacken i Kabul den 4 januari.

Vy över säkerhetsrådet
Under årets första vecka diskuterade FN:s säkerhetsråd bland annat situationen i Iran. UN Photo/Eskinder Debebe

I veckan tog Kazakstan över ordförandeskapet i säkerhetsrådet, vilket blir deras enda under deras säkerhetsrådsmedlemskap. På tisdagen, årets första arbetsdag, antogs månadsprogrammet för säkerhetsrådet, som bland annat innehåller ett högnivåmöte om ickespridning av massförstörelsevapen samt ett högnivåmöte om regionala partnerskap i Afghanistan och Centralasien.

På begäran av Ryssland diskuterades Slobodan Praljaks bortgång under rättegången i november i den Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY). Ett fåtal rådsmedlemmar kritiserade den interna granskning som genomförts om fallet och uppmanande rådet att gå till botten med frågan om vad som faktiskt hade hänt. Flera rådsmedlemmar, däribland Sverige, uttryckte stöd för den pågående nederländska utredningen och betonade att händelsen inte fick överskugga tribunalens betydelsefulla arv. ICTY lades som bekant ned den 31 december 2017 (se veckobrev 49/2017).

På fredagen hölls på USA:s begäran ett extrainsatt möte om situationen i Iran, till följd av den senaste tidens demonstrationer. Mötet föregicks på Rysslands initiativ av slutna konsultationer. Däremot hölls, något förvånande, ingen proceduromröstning om mötet. FN:s politiska avdelning (DPA) briefade om situationen. I den efterföljande diskussionen ifrågasatte flera medlemmar i rådet om situationen i Iran utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet, och om frågan därmed borde diskuteras av säkerhetsrådet i detta format. I det svenska inlägget fördömdes den oproportionerliga våldsanvändningen, och yttrandefriheten och rätten till att delta i fredliga sammankomster underströks.

Under veckan utfärdade rådet också ett pressuttalande där terroristattacken i Kabul den 4 januari fördömdes.