Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 2

Publicerad

Föregående vecka i rådet: Demokratiska republiken Kongo/MONUSCO, Syrien/kemvapen respektive humanitära situationen, Colombia, utvecklingen på Koreahalvön, Darfur/UNAMID, FN:s regionala kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS), säkerhetsrådets resa till Afghanistan och pressmeddelande om Liberia.

generalsekreterarens särskilde representant Jean Arnault
Situationen i Colombia diskuterades och rådet briefades av generalsekreterarens särskilde representant Jean Arnault. Han framhöll att det den senaste tiden gjorts viktiga framsteg i genomförandet av fredsavtalet mellan regeringen och FARC. Foto: UN Photo/Manuel Elias

Veckan inleddes med ett öppet möte följt av slutna konsultationer om situationen i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och FN:s insats MONUSCO. Undergeneralsekreterare för fredsbevarande insatser, Jean-Pierre Lacroix, briefade rådet. Diskussionen avspeglade ökad konsensus bland säkerhetsrådets medlemmar om situationen i DRK, inbegripet enighet om vikten av att nyårsöverenskommelsen genomförs och att trovärdiga val hålls 2018 i enlighet med valkalendern. Flera medlemmar uttryckte även oro för den försämrade säkerhetssituationen och fördömde hanteringen av protesterna vid nyår. Sveriges anförande kan ses här (vid 48:20) och FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här.

Under tisdagen hölls det månatliga mötet om situationen i Syrien med fokus på kemvapenspåret i stängt format med briefing av chefen för FN:s kontor för nedrustning Izumi Nakamitsu. Flera rådsmedlemmar påtalade vikten av en ny mekanism för ansvarsutkrävande av kemvapen efter att JIM:s (Joint Investigative Mechanism) mandat löpte ut i november efter att rådet ej lyckats nå enighet kring en förlängning (se veckobrev 46).

På tisdagen diskuterade rådet på rysk begäran och i slutet format den humanitära situationen i Syrien med fokus på Raqqa. Assisterande generalsekreterare för humanitära frågor Ursula Mueller briefade rådet. Sverige och flera andra rådsmedlemmar lyfte även fram den allvarliga humanitära situationen i Idlib och östra Ghouta i sina inlägg.

På onsdagen hölls ett öppet möte följt av slutna konsultationer om situationen i Colombia där rådet briefades av generalsekreterarens särskilde representant Jean Arnault. Han framhöll att det sedan det senaste mötet i rådet i november hade gjorts viktiga framsteg i genomförandet av fredsavtalet mellan regeringen och FARC. Rådets medlemmar välkomnade utvecklingen och uppmanade till snabb återintegrering av FARC-medlemmar i samhället. Arnault informerade också om att vapenvilan mellan ELN och regeringen hade löpt ut den 9 januari utan att ha blivit förnyad. Rådets medlemmar beklagade att ELN samma morgon hade återupptagit sina attacker och uttryckte hopp om att en ny vapenvila skulle ingås. I samband med mötet antogs ett pressuttalande som kan läsas här. Sveriges anförande kan ses här (vid 28:05) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På svenskt-polskt initiativ hölls under onsdagen ett möte om utvecklingen på Koreahalvön med anledning av samtalen mellan Nord- och Sydkorea i Panmunjom. Assisterande generalsekreterare för politiska frågor Jenča briefade rådet. Flera rådsmedlemmar uttryckte stöd för generalsekreterarens uttalande med anledning av samtalen (finns här), inklusive stöd för återupprättandet av hotline, nordkoreanskt deltagande i vinter-OS och behovet av att skapa förutsättningar för en Koreahalvö fri från kärnvapen. Efter mötet framförde rådets ordförande Kazakstan överenskomna presselement å rådets vägnar till media som välkomnade samtalen (se länk). Utrikesministerns uttalande med anledning av mötet finns här.

Under onsdagen hölls även ett öppet möte följt av slutna konsultationer om situationen i Darfur och FN:s och Afrikanska unionens (AU) gemensamma insats UNAMID. Säkerhetsrådet briefades av undergeneralsekreterare för fredsinsatser Jean-Pierre Lacroix. Mötet hölls mot fonden av den pågående omstruktureringen av UNAMID, vilken säkerhetsrådet beslutade om i juni 2017 i ljuset av en förbättrad säkerhetssituation (se veckobrev 26). FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här.

Under onsdagen hölls även ett öppet möte följt av slutna konsultationer om FN:s regionala kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS). Generalsekreterarens särskilde representant tillika chef för UNOWAS Mohamed Ibn Chambas briefade rådet på basis av den senaste halvårsrapporten. Chambas redogjorde för aktuellt läge i regionen, som präglades av såväl utmaningar i form terrorism och humanitära kriser som positiva exempel på fredligt maktöverförande. Sverige betonade i sitt inlägg bland annat UNOWAS viktiga arbete för att förebygga konflikt och analysera konflikters grundorsaker. Sveriges anförande kan läsas här, ses här (vid 24:05) och FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här.

Den 12–15 januari besöker säkerhetsrådet Afghanistan. Resan sker på initiativ av rådets ordförande Kazakstan.

Under veckan antogs även ett pressmeddelande om situationen i Liberia som kan läsas här.