Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 4

Publicerad

Föregående vecka i säkerhetsrådet: UNRCCA/Centralasien, Mali/MINUSMA, Somalia/UNSOM, Sydsudan/UNMISS, Syrien, öppen debatt om fredsprocessen i Mellanöstern/MEPP. Pressuttalanden om Mali, Somalia och UNRCCA antogs liksom uttalanden som fördömde terrorattentaten i Afghanistan och i Mali.

Nikki R. Haley under diskussion i säkerhetsrådet
Nikki R. Haley, USA:s FN-ambassadör, under onsdagens samtal i säkerhetsrådet om situationen i Sudan och Sydsudan. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Veckan inleddes på måndagen med ett möte om FN:s regionala center i Centralasien (UNRCCA). Generalsekreterarens särskilde representant (SRSG), tillika chef för centret, Natalia Gherman, briefade rådet. Hon framhöll att det fanns en positiv dynamik i regionen. Antiterrorism-arbetet var viktigt för centret liksom att inlemma Afghanistan i olika aktiviteter. Samtliga rådsmedlemmar uttryckte stöd för centrets arbete vilket även gjordes i ett pressuttalande.

På måndagen hölls även ett slutet möte om Syrien där chefen för OCHA, undergeneralsekreterare Mark Lowcock, informerade rådet om sin resa till Syrien den 9–12 januari. Därtill briefade även undergeneralsekreteraren för politiska frågor, Jeffrey Feltman, om den senaste utvecklingen i Syrien, inklusive i Afrinområdet. Lowcock erhöll mycket brett stöd för sitt besök och försöken att åstadkomma konkreta förbättringar i enlighet med de fem punkter han nyligen presenterat. Gällande utvecklingen i nordvästra Syrien uppmanade rådsmedlemmarna till återhållsamhet och flera betonade vikten av de-eskalering av situationen.

På rysk begäran genomfördes ytterligare ett möte om Syrien i tisdags. Vid mötet cirkulerade Ryssland ett resolutionsutkast om en ny attributionsmekanism för användning av kemvapen i Syrien. Flertalet rådsmedlemmar underströk behovet av en ny mekanism (se veckobrev 46/2017 angående JIM, Joint Investigative Mechanism, vars mandat löpte ut i november 2017 efter att rådet ej lyckats nå samsyn kring en förlängning) och flera noterade det ryska resolutionsutkastet och förklarade sig villiga att granska detta. Sveriges anförande kan ses här (32:00 in inslaget). En sammanfattning av mötet kan läsas här.

Under tisdagen hölls också ett öppet möte om situationen i Mali och FN:s insats MINUSMA. Undergeneralsekreterare (USG) Jean-Pierre Lacroix briefade rådet, och Malis nye utrikesminister Tiéman Hubert Coulibaly deltog. Flertalet rådsmedlemmar betonade vikten av genomförande av fredsavtalet och uttryckte oro för den försämrade säkerhetssituationen. Sverige betonade bland annat vikten av att planerade val genomförs 2018 samt underströk vikten av kvinnors deltagande i de beslutsfattande strukturerna kopplade till fredsprocessen.

Sveriges anförande kan ses här (38:45 in i inslaget). FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här.

Ett pressuttalande om Mali antogs dagen därpå till stöd för fredsprocessen och fredsavtalets genomförande, som uppföljning till tisdagens möte. Uttalandet kan läsas här.

Under onsdagen diskuterade rådet situationen i Somalia och FN:s insats UNSOM. Generalsekreterarens särskilde representant (SRSG) Michael Keating briefade rådet, liksom Afrikanska unionens (AU) representant Francisco Madeira. Keating redogjorde för politiska framsteg som gjorts under året, men även risker i form av terrorism och utmaningar landet stod inför, inte minst kopplade till fattigdom och torka. I anslutning till mötet antog säkerhetsrådet under torsdagen ett pressuttalande som bland annat välkomnar politisk vilja till reformer och uttrycker oro för instabilitet i landet.

FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här. Pressuttalandet om Somalia kan läsas här.

Samma dag hölls en öppen briefing om situationen i Sydsudan och FN:s insats UNMISS. Utöver USG Lacroix närvarade en representant från FN:s humanitära kontor OCHA samt en representant från den regionala organisationen IGAD (Intergovernmental Authority on Development). Säkerhetsrådets medlemmar uttryckte oro över brott mot det eldupphöravtal som nyligen slutits och uttryckte fortsatt stark oro för den humanitära situationen.

Sveriges anförande kan läsas här. FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här.

Den kvartalsvisa öppna debatten om fredsprocessen mellan Israel och Palestina ägde rum på torsdagen. FN-samordnaren för fredsprocessen, Nickolay Mladenov, briefade rådet om den senaste utvecklingen. Stöd till tvåstatslösningen, Jerusalems särskilda status, FN-organet UNRWA:s akuta situation och stöd till folkrätten utgjorde de teman som dominerade debatten.

Debatten i sin helhet går att ses här. Sveriges anförande inleds 1:37:20. EU-anförandet kan läsas här.

Under veckan utfärdade rådet pressuttalanden med anledning av terroristattackerna i Kabul den 20 respektive den 27 januari, i Jalalabad den 24 januari samt i Mali den 25 januari.