Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Utredning föreslår statliga elektroniska id-handlingar

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi tog idag emot slutbetänkandet från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredningen föreslår bland annat att staten ska utfärda elektroniska identitetshandlingar.

Utredare Hans-Eric Holmqvist och civilminister Ardalan Shekarabi vid överlämnandet den 10 januari 2018
Utredare Hans-Eric Holmqvist och civilminister Ardalan Shekarabi vid överlämnandet den 10 januari 2018 Foto: Regeringskansliet

Förslagen i utredningens slutbetänkande bygger vidare på de åtgärder och initiativ som regeringen genomfört de senaste åren. Utredningen förslår bland annat att:

  • riksdagen bör lägga fast ett mål för den offentliga förvaltningens digitalisering. Detta ska ligga till grund för regeringens redovisning till riksdagen och styrningen av myndigheterna. Det bör också finnas ett digitaliseringsmål för alla statliga myndigheter.
  • staten ska utfärda en elektronisk identitetshandling för att kunna säkerställa att medborgare och folkbokförda kan få en sådan. Den statliga elektroniska identitetshandlingen ska utfärdas samtidigt med en statlig fysisk identitetshandling.
  • Mina meddelanden ska regleras i en lag om infrastruktur för digital post. Av flera skäl menar utredningen att infrastrukturen Mina meddelanden behöver ännu tydligare reglering än vad som föreslogs i delbetänkandet.

- Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen behöver accelerera för att öka effektiviteten i den offentliga verksamheten, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället i stort. Regeringen beslutade den 7 december 2017 att inrätta en myndighet för digitalisering av offentlig sektor i enlighet utredningens delbetänkande. Vi kommer nu samlat att gå igenom och bereda förslagen i slutbetänkandet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredaren konstaterar att regeringen gjort en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen och omprövat tidigare ställningstaganden. Man beskriver det som att det pågår en omstart av politiken på området och har därför döpt betänkandet till "reboot – omstart för den digitala förvaltningen".

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.