Västmanland deltar i EU-handslaget

Den 24 januari 2018 ingick Region Västmanland, Västerås stad, Kungsör kommun, Mälardalens Högskola och Länsstyrelsen i Västmanland ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. Totalt 58 aktörer har nu valt att ansluta sig till arbetet för att stärka delaktigheten kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Foto: Ingela Lindestad, Västerås stad.

Under ett panelsamtal i Västerås stadshus presenterade aktörerna sina åtaganden i EU-handslaget. Samtliga paneldeltagare var eniga om att samverkan mellan olika aktörer i länet är nyckeln till att kunna öka kunskapen och delaktigheten kring EU-relaterade frågor i Västmanland.

– EU är en självklar del av vår vardag. För att synliggöra det kommer vi att samverka med samtliga aktörer i länet, sade Minoo Akhtarzand, landshövding, Västmanland.

I EU-handslaget åtog sig Region Västmanland, tillsammans med Västerås stad och Kungsör kommun, bland annat att verka för en ökad kunskap om EU inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Satsningen riktas både till förtroendevalda och anställda i organisationerna.

– Det är ett demokratiskt problem om endast ett fåtal vet vilken nivå olika beslut fattas på, sade Amanda Agestav (KD), kommunstyrelsens vice-ordförande, Västerås stad.

– Även våra förtroendevalda måste vara medvetna om att EU och omvärlden påverkar Västerås.

Förutom delaktighet berörde panelen även vikten av EU:s inre marknad för sysselsättningen och exporten i såväl Västmanland som Sverige.


Deltagare:

  • Ann Linde, EU- och handelsminister
  • Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland
  • Amanda Agestav (KD), kommunstyrelsens vice-ordförande, Västerås stad
  • Pelle Strengbom (S), kommunstyrelsens ordförande, Kungsörs kommun
  • Minoo Akhtarzand, landshövding, Västmanland
  • Peter Gustafsson, prorektor, Mälardalens högskola