Debatt om uppföljaren till Erasmus+

När EU-ländernas utbildningsministrar träffades i Bryssel 15 februari stod en diskussion om efterföljaren till Erasmus+ på dagordningen. Ministrarna följde också upp de rådslutsatser inom utbildning som EU-ländernas stats- och regeringschefer fattade beslut om 2017.

Erik Nilsson, statssekreterare, utbildningsdepartementet
Erasmus+ går mot sitt slut och debatten om det framgångsrika utbytesprogrammets uppföljare har nu kommit igång. Statssekreterare Erik Nilsson företrädde Sverige när frågan debatterades i EU:s ministerråd för utbildning, ungdom, kultur och idrott 15 februari. Foto: Sveriges EU-representation

Uppföljning av Erasmus+ och inriktning efter 2020

EU-kommissionens presenterade en halvtidsöversyn av Erasmus+ i januari. Erasmus+ som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott har under de senaste 30 åren haft cirka nio miljoner deltagare.

Rådet hade en riktlinjedebatt med utgångspunkt i översynen. Det handlade bland annat om hur programmet kan bli mer strategiskt och relevant under programperioden efter 2020. Diskussionen handlade exempelvis om hur Erasmus+ kan öka och inkludera fler grupper, stärka innovation och bättre möta ojämlikheter.

Uppföljning av Europeiska rådet

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade utbildnings- och kulturfrågor vid toppmötet för tillväxt och rättvisa jobb som hölls i Göteborg i november förra året. Redan några veckor senare antog stats- och regeringscheferna slutsatser i frågorna vid Europeiska rådets decembermöte.

Utbildningsministrarna diskuterade nu hur arbetet ska tas vidare. Diskussionen handlade om vikten av kompetens i språk, ömsesidiga erkännande av examina, ett europeiskt studentkort och skapandet av europeiska universitetsnätverk. Dessutom diskuterades utmaningar inom digitalisering och behovet av innovationsdriven utbildning.

Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Mer om mötet i EU:s ministerråd för utbildning, ungdom, kultur och sport