Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg fokus på nationella e-hälsodagen

Publicerad

Den nationella e-hälsodagen genomfördes för tionde gången i Stockholm den 21 februari 2018. Fokus för dagen var Vision e-hälsa 2025 och det blev en dag fylld av inspiration och kunskap för de 900 deltagarna.

  • Socialminister Annika Strandhäll stpr i talarstolen och inleder e-hälsodagen

    Socialminister Annika Strandhäll inleder e-hälsodagen.

    Foto: Stefan Bohlin/eHälsomyndigheten

  • Statssekreterarna Agneta Karlsson och Madeleine Harby Samuelsson från Socialdepartementet i samtal med 1:e vice ordförande på SKL Anders Henriksson

    Statssekreterarna Agneta Karlsson och Madeleine Harby Samuelsson från Socialdepartementet i samtal med 1:e vice ordförande på SKL Anders Henriksson.

    Foto: Stefan Bohlin/eHälsomyndigheten

Vision e-hälsa 2025 har som mål att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Dagen inleddes av socialminister Annika Strandhäll som poängterade vikten av e-hälsa och digitalisering som ett verktyg.

– Tekniken ger oss möjligheter att skapa en bättre och mer personcentrerad vård och omsorg. Den ger välfärdens medarbetare bättre verktyg att höja kvaliteten i verksamheterna, sa socialminister Annika Strandhäll.

Bland talarna märktes Ain Aaviksoo, Estlands generalsekreterare för e-tjänster och innovation, som gav en internationell utblick. Forskaren och entreprenören Ashkan Fardost, nominerad till utmärkelsen Årets talare, bjöd på en spaning över hur teknologi och digitalisering påverkar samhällen, verksamheter och mänskligt beteende.

Nyckeln samverkan på nationell nivå

Mot slutet av dagen samtalade statssekreterarna Agneta Karlsson och Madeleine Harby Samuelsson från Socialdepartementet och 1:e vice ordförande på SKL Anders Henriksson på temat hur arbetar vi vidare mot 2025. Några av nyckelorden var samverkan på nationell nivå, systematiskt förändringsarbete och mod att inse att utvecklingskraften kommer utifrån samt att hålla ihop arbetet och vara transparenta.

Nationella e-hälsodagen

Nationella e-hälsodagen genomfördes av eHälsomyndigheten tillsammans med de aktörer som ingår i styr- och samverkansorganisationen för Vision e-hälsa 2025. I programrådet ingår utöver eHälsomyndigheten även Socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Läkemedelsverket och Inera.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.