Europeiska rådet diskuterar vad EU ska lägga pengarna på efter 2020

På fredag 23 februari träffar statsminister Stefan Löfven sina EU-kollegor för att diskutera vilka områden EU:s långtidsbudget ska prioritera efter år 2020. Stats- och regeringscheferna ska också ta upp systemet med toppkandidater inför EU-valet våren 2019. Mötet sker i formatet EU27, det vill säga utan Storbritannien.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven företrädde Sverige på Europeiska rådet 14-15 december. EU-ledarna behandlade försvarssamarbete och migrationsrelaterade frågor och följde också upp toppmötet i Göteborg i november om rättvisa jobb och tillväxt. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s långtidsbudget

Vid mötet väntas EU:s stats- och regeringschefer diskutera prioriteringarna inför nästa långtidsbudget. De ska också diskutera hur stor ramen för EU:s utgifter ska vara under perioden.
EU antar regelbundet så kallade långtidsbudgetar som sätter ramar för finansieringen av EU:s politik. Nästa långtidsbudget sträcker sig från 2021 till 2027. Under den tiden kommer Storbritannien att lämna EU och därmed inte längre betala avgift till EU.

Inför EU-valet 2019

Våren 2019 är det val till Europaparlamentet. På mötet kommer stats- och regeringscheferna att diskutera systemet med toppkandidater, det vill säga att de europeiska politiska partierna inför valkampanjen utser sin kandidat till ordförande i den nya EU-kommissionen. På dagordningen står också Europaparlamentets förslag på hur många ledamöter som ska väljas i varje EU-land.

Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Mer om mötet 23 februari i europeiska rådet