Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern besökte Munich Security Conference

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 16-18 februari på den internationella säkerhetskonferensen Munich Security Conference i München. Årets konferens tog bland annat upp tecken på hot mot den demokratiska världsordningen, nya förutsättningar för en gemensam europeisk försvarspolitik och analyser av den regionala utvecklingen i Afrika, Öst- och Centraleuropa samt Mellanöstern.

Munich Security Conference är ett forum för internationell säkerhetspolitik. I årets konferens deltog över 500 beslutsfattare från hela världen. Deltagarna är statsöverhuvud, ministrar, ledare för internationella organisationer samt ledande personer för industri, medier, den akademiska världen och civilsamhället.

Den säkerhetspolitiska situationen i världen diskuterades bland annat utifrån Rysslands olagliga annektering av Krim, utifrån de förändringar som det nya amerikanska presidentskapet inneburit liksom betydelsen av att Storbritannien lämnar EU.

De ökade spänningarna på Koreahalvön liksom situationen i Mellanöstern var också ämnen under mötet, liksom situationen gällande kärnvapen i världen och påverkan av klimat-, miljö och cyberfrågor.
Försvarsministern höll ett anförande på ett lunchseminarium om den säkerhetspolitiska situationen i Ukraina.

Under konferensen förde även försvarsministern bilaterala samtal med ett flertal kollegor från bland annat Finland, Lettland, Tjeckien, Tyskland och USA.

Från Sverige deltog förutom försvarsminister Peter Hultqvist också kabinettsekreterare Annika Söder.