Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern talade på Cyberförsvarsdagen 2018

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist inledningstalade på den årliga cyberförsvarsdagen som anordnades av branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten onsdagen den 14 februari. Temat på årets cyberförsvarsdag var cybersäkerhet i nationens intresse.

Grunden i en robust cyberförsvarsförmåga är att säkerställa funktionalitet i samhällsviktiga funktioner och skydda de mest skyddsvärda verksamheterna, inklusive sådana system som är vitala för totalförsvaret, mot antagonistiska angrepp från kvalificerade statliga eller statsstödda aktörer samt andra aktörer med liknande förmåga.

– Cybersäkerhetsfrågor får allt större betydelse både globalt och för den nationella säkerheten. Det har blivit en fråga med grundläggande relevans för fred och säkerhet, sade försvarsminister Peter Hultqvist i sitt inledningsanförande.

Cyberförsvarsdagen arrangeras årligen av branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tillsammans med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med cyberförsvarsdagen är att främja dialog mellan försvarsindustrin, försvarsmyndigheterna och politiker kring området cybersäkerhet och cyberförsvar.


– Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter. De ska vi omfamna och anamma. Men utvecklingen leder också till risker och sårbarheter. De måste vi hantera. Vi måste ytterligare stärka såväl säkerhetstänkande som förebyggande och praktiskt skydd i Sverige. Företag, myndigheter och andra organisationer behöver bygga in informations- och cybersäkerheten som en självklar del av verksamheten, sade försvarsminister Peter Hultqvist.