Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan besökte Berättarministeriet

Publicerad

På alla hjärtans dag besökte samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Berättarministeriet i Södertälje, en skrivarverkstad för barn med målet att stärka barns och ungas relation till det skrivna ordet.

  • Ministern och flera barn tittar på en skärm. I bakgrunden syns böcker.

    Vid besöket träffade Ibrahim Baylan elever från klass 2:3 i Oxbacksskolan.

    Foto: Karl Gabor

  • Ministern tittar på Berättarministeriets väska med olika föremål.

    Resultaten har förbättrats i de 30 grundskolor i Södertälje som regelbundet besöker Berättarministeriet sedan skrivarverkstaden öppnade 2011.

    Foto: Karl Gabor

Statsrådet togs emot av generalsekreteraren, Dilsa Demirbag Sten, och fick precis som alla de barn som besöker lokalerna först klura ut det magiska lösenordet för att släppas in och ta del av det skrivna ordets förtrollade värld.

Berättarministeriet finns förutom i Södertälje också i Göteborg samt i Husby och Hagsätra i Stockholm och ska fungera som ett stöd för lärare och elever i områden med socioekonomiska utmaningar. Den icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obundna stiftelsen har genom sin verksamhet, som bygger på runt 500 egna volontärer, i skrivande stund genomfört mer än 40 000 elevbesök.

Alla insatser är viktiga

–  Det är vida känt att det lättaste sättet att stoppa en negativ utveckling är att se till att den över huvud taget aldrig äger rum. Regeringen storsatsar nu genom sitt reformprogram för att minska och motverka segregation på att stoppa den negativa trenden i utsatta områden. Men alla insatser är viktiga och Berättarministeriets arbete med att stötta skolorna i svenskundervisningen är ett mycket fint exempel på hur man kan göra skillnad, sade Baylan innan han mötte eleverna i klass 2:3 i Oxbacksskolan och fick ta del av deras berättelser.

Regeringens långsiktiga reformprogram 2017-2025.

Samarbete ger resultat

Resultaten i de 30 grundskolor i Södertäljes som regelbundet besöker Berättarministeriet har förbättrats sedan skrivarverkstaden slog upp dörrarna i 2011. Förbättringen kan inte bara härledas till denna verksamhet utan beror också på ett systematiskt arbete från kommunens sida, men såväl kommunen som Berättarministeriet betonar vikten av samarbete för att nå resultat, som hela samhället tjänar på i slutändan.

– Det här är en demokratiinsats – att få tillgång till språket gör att du kan bli en del av samhället på ett helt annat sätt. Vår vision är ett Sverige där alla barn är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet, sa Dilsa Demirbag Sten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.