Innehållet publicerades under perioden

-

Jämställdhet en strategisk fråga för energisektorn

Publicerad

Ökad jämställdhet är strategisk fråga för att energisektorn ska kunna utvecklas. Det handlar om framtida kompetensförsörjning och om rättvisa. Det sa samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan vid ett seminarium som samlade aktörer i energibranschen.

  • Anna-Carin Windahl från Kraftkvinnorna modererade samtalet mellan Ibrahim Baylan och Johan Svenningsson, Uniper, Marc Hoffmann, Eon, Tiina Tuomela, Fortum, samt Magnus Hall, Vattenfall.

    Foto: Gunilla Strömberg, Regeringskansliet

  • Ibrahim Baylan följde upp de två senaste årens jämställdhetsarbete i energibolagen.

    Foto: Gunilla Strömberg, Regeringskansliet

De fyra stora kraftbolagen Eon, Fortum, Uniper och Vattenfall berättade om sitt arbete för ökad jämställdhet och mångfald. Syftet var att följa upp vad som hänt sedan Ibrahim Baylans förra seminarium kring jämställdhet i energisektorn för två år sedan.

Bolagen har i viss utsträckning ökat andelen kvinnliga chefer och kvinnliga ledamöter i styrelser och arbetar aktivt med bland annat mål för andel kvinnor som kandiderar vid chefstillsättningar. De menade att det finns en utmaning i att få en jämn könsfördelning inom alla områden i deras organisationer.

- Jag är glad över framstegen, men inte nöjd. Vi borde kunna göra mer och i snabbare takt. Det handlar om strukturer som byggts upp under lång tid. De är sega, men går att förändra, sa samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Fråga om kompetensförsörjning

Regeringen arbetar för att synliggöra frågan i olika sammanhang, även internationellt, exempelvis under IEA:s ministermöte i Paris i höstas och på Clean Energy Ministerial i Köpenhamn i maj.

- Jämställdhetsfrågan är strategiskt viktig för framtiden, för att klara kompetensförsörjningen kan vi inte lämna halva befolkningen utanför. Mångfald ger också förutsättningar för dynamik och nytänkande som borde vara en del av affären. Om kunderna också börjar ställa krav kan det förändra samhället, sa Ibrahim Baylan.

Kvinnliga förebilder har effekt

Elisabeth Falemo, en av regeringens tre jämställdhetsambassadörer inom energibranschen betonade vikten av att visa positiva fler bilder av yrkeskvinnor i energibranschen. exempelvis kvinnor som elektriker och ingenjörer. Det är viktigt att företag också representeras av både män och kvinnor.

Thomas Söderqvist från Boliden och Ola Olsson från Byggnads var inbjudna att berätta om sitt arbete, eftersom både gruv- och byggbranschen har liknande problem med låg andel kvinnor. Utvecklingen i vissa personalkategorier är mer positiv än i andra. I en av Bolidens gruvor är 41 procent av truckförarna idag kvinnor. Ola Olsson menade att man måste våga påbörja förändringsarbetet utan att ha alla svar.

Lyfts även hos myndigheter

Myndigheterna inom energiområdet spelar en viktig roll. I mars lämnar de en redogörelse för sitt jämställdhetsarbete till regeringen. Regeringen har också beslutat att andelen kvinnor ska uppgå till 50 procent, när ledamöter till styrelser och myndighetschefer tillsätts inom energiområdet. Jämställdhetsaspekter har också fått en mer framträdande roll i senaste energiforskningspropositionen.