Jordbrukspolitiken efter 2020 huvudfråga på ministerrådsmöte

När EU:s jordbruksministrar träffades i Bryssel 29 januari var EU-kommissionens meddelande om en ny gemensam jordbrukspolitik mötets viktigaste fråga.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige när EU:s ministerrråd för jordbruks- och fiskefrågor möttes 29 januari. Mötet handlade i huvudsak om utformningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Foto: EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mötet var det första under Bulgariens ordförandeskap som löper från januari till och med juni 2018. Ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram som bland annat fokuserar på diskussionen om den framtida jordbrukspolitiken.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

EU-kommissionen presenterade under hösten 2017 ett meddelande om en ny inriktning för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Ministrarna diskuterade flera av de idéer som presenteras i meddelandet. Bland annat uppmärksammades den gemensamma politikens mervärde, vikten av medlemsstaterna får ett större inflytande över politikens utformning och att den administrativa bördan inte ska öka. Diskussionerna handlade också om tryggad livsmedelsförsörjning, vikten av att säkra inkomsterna för jordbrukare och att undvika förseningar i utbetalningar av direktstödet.

Marknadsläge, handel och bekämpning av smitta

EU-kommissionen informerade ministrarna om marknadssituationen med tonvikt på griskött, socker och mejeriprodukter vilken just nu är övervägande positiv.

EU-kommissionen informerade också om läget i pågående handelsförhandlingar med Mexiko och Mercosur och inom WTO med fokus på jordbrukssektorn.

Ministrarna fick därtill rapporter om insatser för att bekämpa spridning av afrikansk svinpest och den för vissa växter mycket skadliga bakterien xylella fastidiosa. Ingen av dessa smittor finns i Sverige.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om EU-rådsmötet för jordbruk och fiske 29 januari