Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Vem får vara med i det nordiska kulturlivet?

Publicerad

På Nordiska kulturpolitiska dagen som ägde rum på Dansens Hus den 29 januari samlades 400 beslutsfattare, forskare och kulturutövare från hela Norden. Det främsta syftet var att diskutera integration och inkludering i det nordiska kulturlivet.

 • Alice Bah Kuhnke inviger dagen

  Alice Bah Kuhnke invigde dagen: Det nordiska samarbetet är väldigt viktigt och för att det ska fortsätta vara angeläget måste det kunna fånga upp viktiga strömningar i samhället.

  Foto: Hedvig Franzén-Brunius/Regeringskansliet

 • Norska kulturministern Bård Folke Fredriksen.

  Norska kulturministerns rådgivare Frida Blomgren.

  Foto: Hedvig Franzén-Brunius/Regeringskansliet

 • Ett av dagens samtal

  I samtalet "Hur kan kultursektorn i Norden bli mer jämställd?" medverkade Anna Wahl, professor Kungl. Tekniska Högskolan, Birgitta Svendén, VD Kungliga Operan, Magnus Aspegren, VD Riksteatern, Arna Kristin Einarsdottir, VD Islands symfoniorkester, Nina M Barbosa Blad, filmproducent. Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd.

  Foto: Hedvig Franzén-Brunius/Regeringskansliet

 • Foto: Hedvig Franzén-Brunius/Regeringskansliet

Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigde dagen med att rikta ett stort tack till Kulturanalys Norden och det norska Kulturrådet för ett angeläget arrangemang och spännande program. Hon fortsatte med att belysa vikten av det nordiska samarbetet.

- Det nordiska samarbetet är väldigt viktigt och för att det ska fortsätta vara angeläget måste det kunna fånga upp viktiga strömningar i samhället. Kraven från kulturlivet och samhället i stort att vi kulturministrar i högre grad ska ta oss an frågor om jämställdhet, integration och mångfald växer sig allt starkare.

Samtal om diskriminering i kulturvärlden och #metoo

Efter invigningstalet fick Alice Bah Kuhnke sällskap på scenen av den norska kulturministerns rådgivare Frida Blomgren. Tillsammans förde de en dialog om diskriminering i konst- och kulturvärlden och om vad som kan tänkas vara grundskälen till problemet. I samtalet lyftes även uppropet #metoo. Kultur- och demokratiministern berättade om de 10 första kulturpolitiska steg som regeringen tagit fram med anledning av uppropet.

- Situationen som den är i dag, med bristande jämställdhet och mångfald är inte acceptabel. Vi måste finna sätt att ta oss an de strukturer som gjort metoo-uppropet nödvändigt, sa Alice Bah Kuhnke.

Kulturlivets möjligheter och utmaningar att bidra till inkludering och integration

I panelsamtal under dagen berördes frågor som till exempel hur kultursektorn i Norden kan bli mer jämställd, på vilket sätt mångfalden kan öka hos våra kulturinstitutioner och vad som krävs av kulturlivet för att i framtiden inkludera nya röster.

Under programpunkten "Perspektiv på integration och inkludering – vad säger forskarna?" diskuterades integrationspolitikens och kulturpolitikens möten och gränsdragningar samt kulturlivets möjligheter och utmaningar att bidra till inkludering och integration. Kulturanalys Norden presenterade även tre rapporter som belyser hur inkluderande kulturlivet i Norden är i jämförelse med inkluderingen mellan de nordiska länderna. Det framgick bland annat att de statligt finansierade kulturinstitutionerna i Norden är jämställda, men att det bland de anställda männen är vanligare att ha ett konstnärligt yrke eller en chefsposition än vad det är bland de anställda kvinnorna.

Diskussionerna och presentationerna varvades under dagen med uppträdanden. Skådespelerskan och författaren Evin Ahmad läste ur sin nyutkomna bok "En dag ska jag bygga ett slott av pengar" och deltagarna fick se ett utdrag ur dansverket "Rhythm, Roots and Revolution".

Nordiska ministerrådet 2018

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2018. Nordiska kulturpolitiska dagen är kulturprogrammets första aktivitet inom ramen för ordförandeskapsåret. Arrangör för dagen: Myndigheten för kulturanalys.

Kalendarium för Program för kultur

29/1, Nordisk kulturpolitisk dag
Arrangör: Myndigheten för kulturanalys

20-21/3, Kulturskolekonferens om nyanlända och ensamkommande
Arrangör: Kulturskolerådet

4/5, Konferens om kultur och hälsa
Arrangör: Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting

8-9/5, Barn och ungas nyhetskonsumtion i ett förändrat medielandskap
Arrangör: Nordicom och Statens medieråd

8-9/5, Kulturpolitiskt toppmöte
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skåne, Nordisk kulturfond och Kulturdepartementet

9/5, Möte ministerrådet för kultur

31/5-1/6, Arkitekturkonferens
Arrangör: ArkDes

31/5-1/6, Språkrevitaliseringsworkshop
Arrangör: Institutet för språk och folkminnen och Sametinget

7-8/6, Riksarkivmöte
Arrangör: Riksarkivet

1/11, Kulturministermöte och samrådsmöte med Nordiska rådet i Oslo

5-7/12, Fristadskonferens
Arrangör: Statens kulturråd och Malmö stad

Genväg