Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen

Publicerad

En överenskommelse om en gemensam stödstruktur för dialog och samråd har idag tecknats mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå. Överenskommelsen vidareutvecklar den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området och öppnar för nya möjligheter till dialog och samråd.

  • Representanter från civila samället tecknar avtal.

    Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tecknar den nya överenskommelsen tillsammans med Ann-Katrin Persson (Civos), Hannah Kroksson (LSU), Göran Pettersson (Forum) och Ulrika Stuart Hamilton (Famna).

    Marianne Andersson/Regeringskansliet

  • Representanter från civilsamhället tecknar avtal

    Paraplyorganisationerna Civos (Civilsamhällets organisationer i samverkan), Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg), Forum (Idéburna organisationer med social inriktning) och LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) är först ut att teckna överenskommelsen.

    Marianne Andersson/Regeringskansliet

- Den här överenskommelsen banar väg för en förbättrad dialog och samverkan med det civila samhället, därför har regeringen varit angelägen om att kunna sluta denna överenskommelse, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Syftet med breddningen är att kunna lösa hinder och hitta former för samverkan där behoven är som störst. Regeringen har även tillfört överenskommelsens kansli tre miljoner kronor årligen för en breddad verksamhet.

- Det civila samhällets organisationer gör stora insatser i Sverige, inom många arenor. För att det offentliga ska kunna göra sitt jobb behövs civilsamhällets kunskaper och perspektiv. Den här överenskommelsen lägger grunden till det, säger ministern.

Överenskommelsen har sitt fokus på den nationella nivån och tecknas mellan regeringen och paraplyorganisationer inom civilsamhället. De organisationer som från början valt att ansluta är Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Ytterligare paraplyorganisationer inbjuds att ansluta.

Läs överenskommelsen här:
Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Bakgrund

Överenskommelsen på det sociala området tecknades 2008 för att stärka det civila samhällets självständighet och stödja dialog med det civila samhället inom området. För att möta behov av dialog och samråd inom fler områden än bara det sociala har regeringen och företrädare för det civila samhället kommit överens om en struktur för bredare dialog och samråd.