Innehållet publicerades under perioden

-

Nytt program ska stödja energieffektivisering i industrin

Publicerad

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att inrätta Energisteget, ett program för mer energieffektivisering i gruv- och tillverkningsindustrin. Regeringen har också beslutat om en förordning som gör det möjligt att söka stöd inom programmet.

Foto: Andreas Palmen/Folio

Programmet är en del i regeringens budgetproposition 2018 och är ett steg i att genomföra Energiöverenskommelsen. Satsningen omfattar totalt 125 miljoner under perioden 2018–2020 för att öka energieffektiviseringen i gruv- och tillverkningsindustrin.

– Energisteget ger industrin ytterligare verktyg och möjligheter att investera i de mest energieffektiva lösningarna, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Energimyndigheten ansvarar för programmet. Inom Energisteget ska företagen kunna söka stöd för olika slags energieffektiviseringsåtgärder:

  • Fördjupade miljöstudier inför investeringsbeslut och för att komplettera den energikartläggning som företaget redan gjort.
  • Investeringsstöd som hjälper företagen att välja den mer energieffektiva lösningen.