Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Om vägar framåt efter #metoo-uppropet i kultursverige

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ledde Kulturdepartementets seminarium ”Ut ur skuggorna in i strålkastarljuset” på Folk och Kultur, ett nytt kulturpolitiskt konvent om konst och kultur i hela Sverige. Syfte: att lyfta fram det fortsatta arbetet efter #metoo-uppropet. Och visa nya vägar framåt.

 • 1.	Ut ur skuggorna in i strålkastarljuset var rubriken för seminariet som leddes av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Ministern inledde seminariet med att poängtera att det finns ett före och ett efter den 8 november. Det var då som uppropet #tystnadtagning klev fram i kölvattnet av #metoo.

  Den 7 februari ledde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke seminariet "Ut ur skuggorna in i strålkastarljuset". Ministern inledde seminariet med att poängtera att det finns ett före och ett efter den 8 november. Det var då som uppropet #tystnadtagning klev fram i kölvattnet av #metoo.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • 2.	”Vi har alla blundat för att vi har varit rädda att vara den obekväma personen. Kraften i #tystnadtagning är att vi har satt fokus på den som bär skulden, den som ska ha skammen. Vi har vägrat låta det bli personfixerat och istället tittat på strukturen och kulturen i branschen”, sa Sofia Wärngård Lang. Aleksa Lundberg lyfte fram hur makt även hänger ihop med brist på mångfald och integration, på binära könsstrukturer och hur det drabbat henne som transkvinna. ”Det finns fortfarande motstånd kring representation, att bredda synen och släppa in nya personer på teatrarna. Men ju mer nytt blod desto mer nya och bättre tankar”.

  ”Vi har alla blundat för att vi har varit rädda att vara den obekväma personen. Kraften i #tystnadtagning är att vi har satt fokus på den som bär skulden, den som ska ha skammen. Vi har vägrat låta det bli personfixerat och istället tittat på strukturen och kulturen i branschen”, sa Sofia Wärngård Lang. Aleksa Lundberg lyfte fram hur makt även hänger ihop med brist på mångfald och integration, på binära könsstrukturer och hur det drabbat henne som transkvinna. ”Det finns fortfarande motstånd kring representation, att bredda synen och släppa in nya personer på teatrarna. Men ju mer nytt blod desto mer nya och bättre tankar”.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • ”Vi måste våga mäta framgång i hur man jobbar och inte bara i publiksiffror. Vi måste även definiera känsliga rum, till exempel turnérummet eller mötesrummet, men också tillfällen och situationer som vi inte tror att vi behöver ledarskap men där det faktiskt behövs”, menade Magnus Aspegren, VD från Riksteatern.

  ”Vi måste våga mäta framgång i hur man jobbar och inte bara i publiksiffror. Vi måste även definiera känsliga rum, till exempel turnérummet eller mötesrummet, men också tillfällen och situationer som vi inte tror att vi behöver ledarskap men där det faktiskt behövs”, menade Magnus Aspegren, VD från Riksteatern.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • ”De stora hindren är att vi inte vågar prova nya metoder. Det finns lagar, policys och riktlinjer på de flesta arbetsplatser. Det finns regelverk men det handlar om något annat här - det handlar framförallt om makt. Vi måste helt enkelt diskutera och föra samtal på ett annat sätt än tidigare”, sa Mika Romanus, Teaterförbundets förbundsdirektör.

  ”De stora hindren är att vi inte vågar prova nya metoder. Det finns lagar, policys och riktlinjer på de flesta arbetsplatser. Det finns regelverk men det handlar om något annat här - det handlar framförallt om makt. Vi måste helt enkelt diskutera och föra samtal på ett annat sätt än tidigare”, sa Mika Romanus, Teaterförbundets förbundsdirektör.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • 5	”Det är viktigt att arbetsgivarna fattar de rätta besluten och får stöd för det, även om det får konsekvenser för individer och verksamheten. Och vi måste arbeta med flera tidshorisonter samtidigt, här och nu och på längre sikt”, sa Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst.

  ”Det är viktigt att arbetsgivarna fattar de rätta besluten och får stöd för det, även om det får konsekvenser för individer och verksamheten. Och vi måste arbeta med flera tidshorisonter samtidigt, här och nu och på längre sikt”, sa Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • ”Det är viktigt att alla tar detta till sig. Det viktiga nu är att männen bjuds in i samtalet på lika villkor så att vi alla gör det här tillsammans. Vi behöver titta framåt, lyssna och vi behöver respektera varandras berättelser”, sa Anna Söderbäck, direktör vid Konstnärsnämnden.

  ”Det är viktigt att alla tar detta till sig. Det viktiga nu är att männen bjuds in i samtalet på lika villkor så att vi alla gör det här tillsammans. Vi behöver titta framåt, lyssna och vi behöver respektera varandras berättelser”, sa Anna Söderbäck, direktör vid Konstnärsnämnden.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Sexuell trakassering är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan vara en oönskad blick, det kan vara tafsande. Det måste ske på eller i anslutning till arbetsplatsen och det är en chef eller kollega som utsätter någon för trakasserier. Så fort en arbetsgivare får kännedom om sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att åtgärda och utreda, och åtgärda till den grad att trakasserierna upphör. Det är reglerat i lag, berättade Lovisa Strömberg, stf DO.

  Sexuell trakassering är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan vara en oönskad blick, det kan vara tafsande. Det måste ske på eller i anslutning till arbetsplatsen och det är en chef eller kollega som utsätter någon för trakasserier. Så fort en arbetsgivare får kännedom om sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att åtgärda och utreda, och åtgärda till den grad att trakasserierna upphör. Det är reglerat i lag, berättade Lovisa Strömberg, stf DO.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • I slutet summerade panelen de hinder och möjligheter som finns för det fortsatta arbetet. Alla var ense om att det krävs uthållighet och att våga erkänna och medvetandegöra problemet, men att det ytterst handlar om makt, representation, att vara modig och våga pröva nytt. – För vi vill inte behöva sitta här om ett år och skämmas över att vi som faktiskt har makt att påverka inte fått till någon förändring, sa kultur- och demokratiministern

  I slutet summerade panelen de hinder och möjligheter som finns för det fortsatta arbetet. Alla var ense om att det krävs uthållighet och att våga erkänna och medvetandegöra problemet, men att det ytterst handlar om makt, representation, att vara modig och våga pröva nytt. "För vi vill inte behöva sitta här om ett år och skämmas över att vi som faktiskt har makt att påverka inte fått till någon förändring", sa kultur- och demokratiministern

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • ”Jag vet inte om ni har förstått, men jag kommer vara en grävling! Jag kommer att prata om det här resten av mitt liv, tills förändringen har skett”, avslutar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  ”Jag vet inte om ni har förstått, men jag kommer vara en grävling! Jag kommer att prata om det här resten av mitt liv, tills förändringen har skett”, avslutade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

- Det är en förmån att vara kulturminister och få möta, lyssna till och samtala med kulturarbetare och andra engagerade som kan bidra till förändring, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, inför ett fullsatt seminarium.

Men vad har hänt sedan den 8 november? Vad är nycklarna i det förändringsledarskap som krävs? Och vad har vi gjort för fel tidigare? var några av frågeställningarna ministern lyfte för att tillsammans med den inbjudna panelen ringa in de viktigaste förutsättningarna som krävs för att få till en förändring - en varaktig och hållbar förändring. Bland annat lyftes att alla måste ta ansvar och våga erkänna problemen, vikten av mod och att tänka nytt, men även att det handlar om makt och representation.

- Gör det du kan, utifrån den du är, med det du har, där du är, var kultur- och demokratiminister uppmaning, så vi slipper stå här om ett år och skämmas över att inget har hänt.

Medverkande i samtalet

Medverkande i samtalet var: Aleksa Lundberg och Sofia Wärngård Lang, som båda varit del av uppropet #tystnadtagning, Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst, Mika Romanus, Teaterförbundets förbundsdirektör, Magnus Aspegren, VD från Riksteatern, Anna Söderbäck, direktör vid Konstnärsnämnden och Lovisa Strömberg, stf DO.

Folk och Kultur

Folk och Kultur är bland annat en mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Folk och Kultur ägde rum 7–10 februari 2018 i Eskilstuna.