Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Per Bolund välkomnar rådgivare till forum för miljösmart konsumtion

Publicerad

Tio ledamöter ingår i det rådgivande organ som ska arbeta tillsammans med Konsumentverket med att främja miljösmart konsumtion. Under torsdagen välkomnades ledamöterna av konsumentminister Per Bolund vid ett möte på finansdepartementet.

Konsumentverkets uppdrag att inrätta och tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion har pågått sedan 2017. Till forumet knyts nu tio rådgivare från akademin, näringslivet, civila samhället och kommunsektorn. Torsdagen den 8 februari deltog fem av ledamöterna vid ett möte med konsumentminister Per Bolund där han presenterade uppdraget och hälsade dem välkomna.

- Omställningen till en mer hållbar konsumtion innebär ett omfattande arbete, men det finns en enorm potential i de projekt och initiativ som pågår och jag ser verkligen fram emot att följa arbetet i den här gruppen, säger Per Bolund.

Det nyinrättade rådets uppgift blir framförallt att stötta Konsumentverket i arbetet med forum för miljösmart konsumtion. Målet med forumet är att skapa förutsättningar för en mer miljömässigt hållbar konsumtion genom att uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyten och samarbeten mellan olika aktörer i samhället.

- Jag är övertygad om att Konsumentverket och de övriga aktörerna i arbetet med forumet kommer att kunna hämta mycket stöd och erfarenheter från detta råd, både i form av djup kunskap på en rad områden och praktiska erfarenheter från näringsliv, civila samhället och kommuner, säger Per Bolund.

Under mötet på finansdepartementet deltog Maria Sandow, Björn Sandén, Louise Ungerth, Gunilla Elsässer och Noura Berrouba. Utöver de, ingår även Tomas Rydberg, Fredrik Carlsson, Fredrik Bäck, Caroline Ankarcrona och Pär Holmgren i det rådgivande organet.

En del av regeringens strategi för hållbar konsumtion
Forumet för miljösmart konsumtion och det rådgivande organet är initiativ som ryms inom regeringens strategi för hållbar konsumtion. Strategin lanserades 2016 och målet är att skapa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.