Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Peter Hultqvist besökte FOI i Linköping

Publicerad

Den 7 februari besökte försvarsminister Peter Hultqvist FOI i Linköping. FOI demonstrerade och presenterade sin forskning inom ledningssystem.

Peter Hultqvist håller i en joystick samtidigt som en FOI-anställd håller upp en Ipad.
Försvarsminister Peter Hultqvist får, tillsammans med FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind, en demonstration av hur en UAV (drönare) kan störas ut. Foto: FOI

FOI ligger under Försvarsdepartementet och har verksamhet på fyra orter i Sverige: Stockholm, Umeå, Grindsjön och Linköping. Verksamheten i Linköping kännetecknas av dess forskning inom ledningssystem, vilket inkluderar sensorsystem, telekrigsystem och cyber.

Myndighetens största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Försvarets Materielverk, men FOI samverkar även med civila myndigheter och har flera internationella samarbeten.

- FOI:s forskning, metod- och teknikutveckling utgör en viktig del av försvarets verksamhet. Det visar inte minst verksamheten i Linköping, säger Peter Hultqvist.

I regleringsbrevet för 2018 ger regeringen FOI ett nytt uppdrag vilket syftar till att utveckla en modell för att beskriva verksamheten och resultaten inom myndighetens forskningsområden. Modellen ska innefatta en beskrivning och analys av forskning som har genomförts, forskning som genomförs och framtida forskningsbehov som kan stärka totalförsvaret. FOI har även fått i uppdrag att fortsättningsvis utveckla myndighetens verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.