Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Polen och brexit på dagordningen när EU-ministrarna möts

Publicerad

Rättsstatens ställning i Polen, brexit och förberedelser inför nästa europeiska råd 22–23 mars är några av de frågor som EU- och handelsminister Ann Linde ska behandla när hon träffar sina EU-kollegor i Allmänna rådet 27 februari.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige vid allmänna rådets möte i Bryssel 27 februari. Läget i förhandlingarna om brexit och rättsstatens ställning i Polen är två av frågorna som ska behandlas. Foto: EU-representationen

Bulgariens prioriteringar inför ordförandeskapet

Mötet inleds med att det bulgariska ordförandeskapet presenterar arbetsprogrammet för sitt ordförandeskap, 1 januari – 31 juni 2018. Bulgariens fyra prioriteringar är ekonomisk tillväxt och social samhörighet, stabilitet och säkerhet, förbindelserna med västra Balkan och digital ekonomi.

Förberedelser inför Europeiska rådet

Ministrarna kommer också att förbereda Europeiska rådets möte 22–23 mars. Stats- och regeringscheferna kommer sannolikt att diskutera strategin för den inre marknaden, handel, klimat- och energi och EU:s sociala dimension.

Rättsstatens ställning i Polen

Vid mötet kommer EU-kommissionen att ge en lägesrapport om situationen för rättsstatsprincipen i Polen. Den 20 december 2017 lade EU-kommissionen fram ett motiverat förslag om att initiera artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen. I artikeln står det att rådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden. Innan rådet slår fast att ett land åsidosätter EU:s grundläggande värden ska den höra det medlemsland det gäller, i detta fall Polen.

EU-kommissionen har haft en omfattande dialog med polska myndigheter sedan januari 2016 men anser inte att situationen har blivit bättre.

Brexit – läget i förhandlingarna

I konstellationen EU27 kommer ministrarna att diskutera läget i förhandlingarna om brexit. Förhandlingarna handlar nu om övergångsperioden från det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 till det att en ny förbindelse mellan EU och Storbritannien förhandlats fram.

Inför Europeisk rådet 22–23 mars

Allmänna rådet ska också förbereda brexitdiskussionen inför Europeiska rådets möte i mars. Stats- och regeringscheferna kommer då sannolikt att diskutera läget i den andra etappen av förhandlingarna och övergångsperioden. Målsättningen är att Europeiska rådet ska anta riktlinjer för diskussionen om ramverket för den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien, efter utträdet ur EU.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om den del av mötet som handlar om brexit

Mer om mötets generella del

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)