Innehållet publicerades under perioden

-

Samtal om nästa steg för ny reglering av elnätbolag

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan träffar både kundföreträdare och elnätbolag för att diskutera Energimarknadsinspektionens förslag till ny reglering av elnätsmarknaden.

Foto: Johnér bildbyrå

Förändringsförslagen från myndigheten grundar sig delvis i de långa domstolsprocesser som har kantat regleringen av elnätavgifterna.

– Jag tror att både kunder och elnätföretag är överens om att dagens ordning med långa domstolsprocesser inte fungerar och att det behövs en förändring, säger Ibrahim Baylan.

Under remisstiden av förslagen har det har kommit kritik mot att Energimarknadsinspektionens förslag riskerar att slå undan fötterna för nätbolagens investeringar.

– Det är viktigt att vi har en reglering som ger investeringsmöjligheter för elnätbolagen. Men vi ska samtidigt komma ihåg att elnätsbolagen har ett monopol. Det behövs stabila och skäliga förutsättningar för kunderna på en marknad där de är den svagare parten., säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Under våren har regeringen som ambition att lägga fram en proposition och att besluta om förordningsändringar om nya regler för elnätsbolagen.