Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Småland är först ut med regional skogsstrategi

Publicerad

Den 25 januari presenterades en skogsstrategi för Småland som tolv aktörer från tre län står bakom. Det är den första regionala skogsstrategin i landet som tagits fram kopplat till de regionala dialoger som genomförts inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, var på plats vid lanseringen.

  • Elisabeth Backteman framför en grupp människor.

    Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, deltog i lanseringen av den småländska skogsstrategin ” Smålands skogar får värden att växa”.

    Foto: Länsstyrelsen i Kronoberg.

  • Foto på alla tolv personer som har arbetat med skogsstrategin.

    Tolv aktörer med koppling till skog och regional utveckling från de tre småländska länen presenterar den gemensamma skogsstrategin för Småland.

    Foto: Länsstyrelsen i Kronoberg

Det var 2015 som ett regionalt dialogmöte krig skogen hölls i Växjö som en del i arbetet med det nationella skogsprogrammet. Sammanlagt anordnades dialogmöten på fyra platser i landet. Efter mötet i Växjö på påbörjades processen att ta fram en regional skogsstrategi för Småland.


– Det är spännande att ta del av det arbete som de småländska aktörerna åstadkommit. Jag är övertygad om att denna strategi kommer att inspirera andra regioner i arbetet med att lyfta skogen som är så viktig för den gröna omställningen och jobb och tillväxt i hela landet, säger Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern.


Den småländska strategin, Smålands skogar får värden att växa, har tagits fram av tolv aktörer från tre län. Den fokuserar på att stärka skogens värden i regionen och lyfter bland annat vikten av att öka skogens förädlingsvärde och innovationsgrad och samtidigt bidra till omställningen till en biobaserad ekonomi. Den småländska strategin är den första regionala skogsstrategin i landet, men det är flera andra regioner som är igång med att ta fram strategier för skogen, däribland Västernorrland och Jämtlands län.

 

Fakta om nationella skogsprogrammet

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.