Ny rapport: Norden starkt med Stockholm i täten

Den nordiska ekonomin går bra, och trots olika utmaningar har Nordens återhämtning efter den ekonomiska krisen varit imponerande, visar rapporten State of the Nordic Region 2018.

Utrikesminister Margot Wallström
Rapporten State of The Nordic Region 2018, som presenterades av utrikesminister Margot Wallström, lyfter fram Stockholm som den mest dynamiska regionen i Norden. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Rapporten lanserades den 8 februari i samband med det första mötet med nordiska samarbetsministrarna under det svenska ordförandeskapet 2018. Utrikesminister Margot Wallström, som också är nordisk samarbetsminister, ledde mötet som ägde rum på Skansen i Stockholm.

"State of The Nordic Region 2018" pekar ut Stockholmsregionen som vinnaren – Stockholm har gått förbi Köpenhamn och Oslo och är den mest dynamiska regionen i Norden. Detta innebär bl.a. att Stockholm är den mest innovativa regionen. Statistiken pekar på ett antal positiva sidor för Sveriges starka ekonomi. Bl.a. är Sverige det mest populära målet för utländska investeringar i Norden och har högst sysselsättningsgrad i hela EU. Dessutom är var åttonde invånare i Norden född utanför området. Detta är en utveckling som har gått extra snabbt i Norge och Sverige, något som också har bidragit till en ökad mångfald i befolkningen.

− De nordiska länderna är som en liten familj och som det brukar vara i alla familjer gillar vi också att tävla lite. Därför är jag särskilt stolt över att kunna presentera "vinnaren" i Nordregio Regional Potential Index, nämligen Stockholm, sade Margot Wallström vid presskonferensen.

State of the Nordic Region

Rapporten utkommer vartannat år och undersöker den senaste utvecklingen i de nordiska länderna när det gäller arbetsmarknad, demografi, ekonomi och utbildning. Undersökningen görs av Nordregio, ett ledande nordiskt och europeiskt forskningsinstitut för regional utveckling och planering, grundat av Nordiska ministerrådet.