Statsministern diskuterade EU:s långtidsbudget med EU-kollegorna

När statminister Stefan Löfven träffade sina EU-kollegor fredag 23 februari diskuterade de vad som ska prioriteras i EU:s långtidsbudget. Hur många ledamöter Europaparlamentet ska ha efter valet 2019 och en diskussion om toppkandidater var också på agendan.

Stefan Löfven och Donald Tusk
Statsminister Stefan Löfven samtalar med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk vid Europeiska rådets informella möte 23 februari. Foto: Europeiska rådet

EU:s långtidsbudget

– EU-budgeten ska gå till rätt saker och vara rättvist fördelad. Vi vill ha en modern budget där pengarna går till tillväxt, säkerhet och att hantera migration sa statsminister Stefan Löfven efter mötet. Han framhöll också att vi ska omprioritera i stället för att öka resurserna.

Detta var första gången stats- och regeringscheferna diskuterade vad som ska prioriteras i EU:s nästa långtidsbudget som sträcker sig från 2021till 2027.

Inför valet till Europaparlamentet

Inför EU-valet våren 2019 diskuterade stats- och regeringscheferna också hur många ledamöter varje land ska ha i Europaparlamentet. De tog också upp parlamentets initiativ att föreslå toppkandidater till kommissionens nästa ordförande.

Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Mer om mötet 23 februari i Europeiska rådet