Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Annika Strandhäll om regeringens insatser för jämställd hälsa

Publicerad

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Se filmad intervju med socialminister Annika Strandhäll där hon berättar om regeringens satsningar på stärkt förlossningsvård och på området psykisk hälsa för att uppnå regeringens mål om jämställd hälsa.

-Folkhälsan har på flera sätt utvecklats positivt, men den är inte jämlikt fördelad i befolkningen. Hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper fortsätter att öka. Det finns även skillnader i hälsa mellan kvinnor och män, flickor och pojkar inom vissa områden, säger Annika Strandhäll.

Läs det andra nyhetsbrevet, med tema jämställd hälsa, och bli prenumerant via länken eller längst ner i nyhetsbrevet. 

Stärkt förlossningsvård

Regeringen har gjort flera insatser för jämställd hälsa, bland annat genom att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. Den har förstärkts i två omgångar, och i år satsas hela 1,6 miljarder kronor. Från 2016 utökades satsningen med 130 miljoner kronor om året under fyra år för insatser i primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden.

Satsningar på psykisk hälsa

Regeringen gör stora satsningar på området psykisk hälsa. Det handlar bland annat om särskilda satsningar på barn och ungas psykiska hälsa, men också om att stärka vårdcentralernas arbete med det här viktiga området.

-Vi vet också att psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare hos kvinnor än män. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, säger Annika Strandhäll.