Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 6

Publicerad

Föregående vecka i säkerhetsrådet: Syrien/kem, Syrien/hum, öppen debatt om rådets arbetsmetoder, Kosovo/UNMIK, Irak/UNAMI, ISIL/Daesh, Maldiverna, Sudan/sanktionsregim.

Mansour Al-Otaibi, från månadens ordförandeland Kuwait, leder en öppen debatt om säkerhetsrådet arbetsmetoder.
Mansour Al-Otaibi, från månadens ordförandeland Kuwait, leder en öppen debatt om säkerhetsrådet arbetsmetoder. Foto: UN Photo

Veckan inleddes i måndags med det månatliga mötet om Syrien i kemvapenspåret. Det genomfördes denna gång i öppet format. Chefen för FN-sekretariatets avdelning för nedrustningsfrågor (ODA), Izumi Nakamitsu, briefade rådet. Det blev ett stundtals hett meningsutbyte, särskilt mellan ett par av de permanenta medlemmarna. I princip samtliga medlemmar uttryckte oro över uppgifter om nya kemvapenattacker. Sverige betonade i detta sammanhang vikten av ansvarsutkrävande.

FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här. Sveriges anförande går att se här (40.20 in i anförandet).

Syrien stod fortsatt på dagordningen senare under veckan. Mot bakgrund av det alarmerande läget på marken begärde Sverige och Kuwait som pennhållare ett extrainsatt möte om den humanitära situationen i Syrien. Mötet genomfördes i torsdags. FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Mark Lowcocks, briefade rådet i slutet format. Han slog larm om en extremt svår humanitär situation som försämrats snabbt den senaste tiden. Lowcok tog avstamp i det uttalande som FN gjort ett par dagar tidigare där man uppmanat till en 30 dagars humanitär vapenvila och begärt humanitärt tillträde. Sverige och Kuwait gav fullt stöd till Lowcock och FN:s uttalande. Vid mötet ställde sig flera andra medlemmar bakom denna hållning, och uttryckte stöd för pennhållarnas ansträngningar. I slutet av veckan tog Sverige och Kuwait fram ett utkast på en strikt humanitär resolution i linje med FN:s uttalande. Det första förhandlingstillfället med övriga rådsmedlemmar äger rum på måndag.

Månadens ordförande Kuwait, som också är ordförande i rådets arbetsgrupp om arbetsmetoder, arrangerade i tisdags en öppen debatt på detta tema. Avsikten var att identifiera områden där rådets arbete och genomförande kan förbättras, inklusive i fråga om transparens och interaktion med det bredare medlemskapet. Vid sidan av rådets medlemmar deltog ytterligare 42 av FNs medlemsstater, vilket påvisar att frågan om rådets arbetsmetoder är av stor vikt för det bredare medlemskapet. Sverige betonade i sitt inlägg att rådets samtliga medlemmar måste vara fullt ut involverade i rådets arbete. Vi tog även upp användande av vetot och konstaterade att missbruk av veto urholkade rådets effektivitet och legitimitet.

Debatten kan ses här (Sveriges anförande efter 1:38:50).

Under onsdagen hölls det kvartalsvis återkommande mötet om Kosovo och FN:s insats UNMIK. Generalsekreterarens särskilde representant, Zahir Tanin, briefade rådet och framhöll bland annat vikten av att rättsstatens principer respekterades samt redogjorde för UNMIK:s arbete för att öka tilliten i Kosovo samt förbättra förutsättningarna för kvinnor och unga att bidra. Vid mötet deltog Serbiens utrikesminister och Kosovos ambassadör till USA. Sverige betonade vikten av ett EU-perspektiv i förhållande till Kosovo och uttryckte öppenhet för att minska frekvensen på säkerhetsrådets diskussioner till en gång per halvår. Liknande budskap uttrycktes av flera av rådets medlemmar.

Samma dag genomfördes ett informellt möte om Irak. Rådets medlemmar hade en interaktiv diskussion med de konsulter som genomfört en extern översyn av FN-missionen i Irak (UNAMI). Det blev huvudsakligen en konstruktiv och samstämmig diskussion. Översynen och dess rekommendationer välkomnades. UNAMI:s mandat kommer att diskuteras under Sveriges ordförandeskap i rådet i juli.

Sveriges anförande vid mötet kan läsas här. FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här.

I torsdags genomfördes ett halvårsvis återkommande möte om hot mot internationell fred och säkerhet orsakade av terroristhandlingar. Till grund för mötet låg generalsekreterarens senaste rapport om ISIL/Da'esh. Behandlingen var den första sedan FN:s nya antiterrorismkontor (UNOCT) etablerades i juni 2017. UNOCT:s chef, undergeneralsekreterare Vladimir Voronkov, redogjorde bland annat för FN:s insatser på området och konstaterade att ISIL/Da'esh ännu utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet, även om kampen nu gått in i en ny fas.

Sveriges anförande vid mötet kan läsas här. FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här.

Under torsdagen hölls även extrainsatta konsultationer om situationen i Maldiverna. Mötet skedde på initiativ av FN-sekretariatet. Detta är i sig värt att notera då det ligger i linje med ambitionerna att stärka det förebyggande arbetet från både sekretariatet och säkerhetsrådet. Vid mötet gavs rådet en lägesuppdatering av FN-sekretariatets politiska avdelning. Flertalet av rådets medlemmar välkomnade FN:s ansträngningar. Avslutningsvis förlängde rådet i torsdags mandatet för expertpanelen som rapporterar om efterlevnaden av sanktionerna avseende Sudan.