Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 7

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Demokratiska republiken Kongo, Myanmar, skydd av kritisk infrastruktur mot terrorangrepp, Syrien, Guinea-Bissau samt det humanitära läget i Gaza.

Kuwaits FN-ambassadör, Mansour Al-Otaibi, leder mötet i FN:s säkerhetsråd om situationen i Myanmar.
Kuwaits FN-ambassadör, Mansour Al-Otaibi, leder mötet i FN:s säkerhetsråd om situationen i Myanmar. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Under måndagen hölls ett så kallat Arria-möte (ett informellt möte utanför säkerhetsrådets kammare) till stöd för valprocessen i DR Kongo. Sju av rådets medlemmar, inklusive Sverige, arrangerade mötet (Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, USA, Nederländerna, Sverige, Frankrike och Storbritannien). Vid mötet deltog representanter från det civila samhället, EU, Afrikanska unionen (AU) och DR Kongos utrikesminister. De säkerhetsrådsmedlemmar som stod värd för mötet underströk vikten av att val skulle kunna genomföras i landet i december 2018 i enlighet med plan. Sveriges anförande går att se här (1.24.38 in i klippet).

Utrikesminister Margot Wallström twittrade med anledning av mötet.

Tisdagen inleddes med briefing av chefen för FN:s flyktingorgan UNHCR, Filippo Grandi, och assisterande generalsekreterare för politiska frågor Miroslav Jenča, om Myanmar med fokus på flyktingarnas situation och processen med återvändande. Mötet skedde på begäran av Sverige tillsammans med UK, Kazakstan, Frankrike, Nederländerna, USA, Polen och Ekvatorialguinea och följdes av slutna konsultationer. Från FN:s håll framhölls att förhållandena i Rakhine i dagsläget ej möjliggjorde ett frivilligt, säkert och värdigt återvändande. Även situationen i lägren var oroande. Flertalet rådsmedlemmar underströk vikten av att rådet fortsatt håller utvecklingen under nära uppsikt. Sverige var tydlig med frågan om ansvarsutkrävande och tog liksom Nederländerna upp möjligheten att hänvisa situationen till den internationella brottsmålsdomstolen (ICC).

Sveriges anförandet kan ses här (47:04 in i inslaget). FN:s egen sammanfattning kan läsas här.

En debattartikel av utrikesminister Wallströms publicerades i anslutning till mötet och kan läsas här.

På tisdagen hölls även ett möte som uppföljning av resolution 2341 (2017) om skydd av kritisk infrastruktur mot terrorattentat, som antogs under Ukrainas ordförandeskap föregående år. Ordföranden för kontraterrorismkommitté (CTC), ambassadör Meza-Cuadra Velásquez (Peru), briefade rådsmedlemmarna. Det rådde samstämmighet kring vikten av internationellt samarbete liksom samarbete mellan statliga och privata aktörer för att möta hotet. Sverige betonade även vikten av förebyggande och redogjorde för åtgärder som vidtagits.
Sveriges anförande finns att läsa här och kan ses här (1:09:49).
FN:s egen sammanfattning kan läsas här.

Onsdagen inleddes med det månatliga mötet om Syrien i det politiska spåret. FN-sändebudet Staffan de Mistura redogjorde bland annat för sina planer för att etablera den konstitutionella kommittén inom ramen för Genèveprocessen. Därefter genomfördes slutna konsultationer och rådet kunde då komma överens om så kallade presselement, det vill säga ett muntligt överenskommet resultat från överläggningarna. Rådets ordförande, Kuwait, kunde således för media konstatera att rådet gett sitt fullständiga stöd till sändebudet och Genèveprocessen.

FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här och briefingen kan ses här.

Under veckan har förhandlingarna fortsatt om den av Sverige och Kuwait föreslagna resolutionen om den humanitära situationen i Syrien (se veckobrev 6). Förhandlingsdynamiken om Syrien är svår i säkerhetsrådet. Det svensk-kuwaitiska initiativet syftar till att operationalisera det humanitära samfundets efterfrågade åtgärder i ljuset av den allt allvarligare humanitära situationen i landet. Uttalandet från FN:s humanitära aktörer kan läsas här.

Under onsdagen hölls en briefing om situationen i Guinea-Bissau och FN:s integrerade fredsbyggandekontor UNIOGBIS, vars mandat ska förnyas senare under månaden. Generalsekreterarens särskilde representant Modibo Touré briefade rådet. Flertalet rådsmedlemmar välkomnade FN:s arbete och underströk vikten av en lösning på den politiska krisen i landet och välkomnade den regionala organisationen ECOWAS ansträngningar för detta. Det fredsavtal som fanns behövde nu genomföras. Sverige framhöll bland annat vikten av respekt för mänskliga rättigheter och kvinnors deltagande i den politiska processen.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här och se här (58:33 in i inslaget).

På begäran av Bolivia och Kuwait diskuterades den humanitära situationen i Gaza vid ett extrainsatt möte i stängt format på onsdagen. Sändebudet Mladenov briefade via videolänk om det akuta humanitära läget i Gaza och om den inom-palestinska försoningsprocessen. Samtliga rådsmedlemmar utryckte oro för den allvarliga situationen. Flera, inklusive Sverige, uppmanade till stöd och finansiering av UNRWA. Sverige underströk också vikten av humanitärt tillträde och av en tvåstatslösning.