Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige vill stärka Sydsudans befolkning och bidra till fred

Publicerad

Konflikten i Sydsudan har nu pågått i över fyra år. Världens yngsta land har sedan självständigheten 2011 upplevt mer våld och sönderfall än fred och utveckling. Sverige stöttar fredsprocessen, lämnar bistånd och humanitär hjälp, samt bidrar till FN:s fredsbevarande insats. Just nu pågår fredssamtal i Addis Abeba, som Sverige följer och stödjer. Regeringen har idag även beslutat att inleda arbetet för att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan.

Isabella står på rad med sex andra kvinnor
Isabella Lövin på resa i Sydsudan mars 2016. Foto: Gustaf Salomonsson

Sydsudans befolkning har drabbats hårt av den fyra år långa konflikten. Under 2018 förväntas sju miljoner människor, av en befolkning om cirka 13 miljoner, behöva humanitär hjälp eller skydd. Därtill har över fyra miljoner människor tvingats fly från sina hem, varav omkring hälften har lämnat landet. Konflikten och de resulterande flyktingströmmarna har haft en märkbar påverkan på de omgivande länderna. Situationen är särskilt allvarlig för kvinnor och flickor. Enligt en studie som publicerades i november 2017 kan upp till 65 procent av alla kvinnor och flickor i Sydsudan ha utsatts för sexuellt eller fysiskt våld.

– När jag besökte Sydsudan på internationella kvinnodagen 2016 träffade jag bland annat en grupp kvinnliga ledare i ett läger för internflyktingar. De berättade om brist på förnödenheter, omfattande sexuella övergrepp och svårigheter att göra sig hörda, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sverige har länge varit en av de största givarna till Sydsudan. Under 2017 lämnade Sverige omkring 284 miljoner kronor i humanitärt bistånd till den krisdrabbade befolkningen. Samtidigt bidrog Sverige med omkring 100 miljoner kronor till olika utvecklingsprojekt. Det svenska biståndet användes bland annat för att bygga upp den lokala sjukvården, att stärka det civila samhället och för insatser mot den utbredda hungersnöden.

Den 15 februari 2018 beslutade regeringen att ge Sida i uppdrag att ta fram ett underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan. Sverige kommer fortsätta att stödja grundläggande samhällsservice, såsom hälsa och utbildning, och vidareutveckla stödet för fredsbyggande arbete. Situationen för kvinnor och flickor kommer vara ett genomgående tema för hela verksamheten. Sida har även fått i uppdrag att se över möjligheterna att öka volymen på biståndet, till mellan 150 och 250 miljoner om året.

– Det internationella samfundet måste använda alla tillgängliga verktyg för att få ett slut på konflikten. Med en ny strategi kommer Sveriges bistånd på ett ännu bättre sätt kunna bidra till en fredlig och hållbar utveckling. Sydsudans befolkning behöver inte bara hjälp att överleva, utan även för att kunna verka för fred, framhåller Isabella Lövin.

Förutsättningarna att verka i Sydsudan är mycket svåra. Sedan konflikten utbröt har 95 hjälparbetare dödats. Samtidigt finns det exempel på verksamhet som har kunnat visa på resultat trots konflikten. Sverige har exempelvis finansierat en framgångsrik utbildning för barnmorskor.

Sveriges utvecklingssamarbete syftar till att stödja den sydsudanesiska befolkningen, utan att stärka parterna till konflikten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.