WHO:s generaldirektör på besök

Socialminister Annika Strandhäll träffade Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus den 14 februari. Arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR), främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och visionen för organisationens framtid var några av de områden som lyftes under mötet.

Två personer ler mot kameran. Till vänster står en kvinna och till höger en man.
Socialminister Annika Strandhäll och WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Fattigdom, hunger, bristande utbildning och avsaknad av jämställdhet är några faktorer som har en direkt påverkan på människors hälsa. Detsamma gäller avsaknad av vatten och sanitet. Kopplingen mellan fred, säkerhet och hälsa är uppenbar, liksom sambandet mellan klimat, kemikalier, luftföroreningar, miljö och hälsa.

Femårigt strategiskt arbetsprogram

Sverige har i processen med att ta fram det nya femåriga strategiska arbetsprogrammet General Programme of Work 2019–2023 (GPW) verkat för att förbättring av människors hälsa genom Agenda 2030 bör ligga till grund för WHO:s arbete.  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ska vara en del av allmän tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster i arbetsplanen och resonemangen kring jämställdhetsintegrering och jämställd hälsa samt arbetet mot AMR ska utvecklas.

– Vi är därför glada att se det övergripande målet för WHO i det nya femåriga strategiska arbetsprogrammet är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla, i alla åldrar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det nya femåriga strategiska arbetsprogrammet ska antas vid Världshälsoförsamlingen (WHA) i maj.

Tydligare fokus för WHO i framtiden

Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus vill göra tydligare prioriteringar för WHO:s arbete med fokus på:

  • allmän tillgång till hälso- och sjukvård,
  • att skydda människor mot hälsokriser, samt
  • hälsosamma befolkningar, som är ett paraply under vilket bland annat hälsoeffekter av klimatförändringar samt AMR ligger.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus besökte Stockholm den 13 – 14 februari med anledning av högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit. Under sitt besök i Sverige träffade han även barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.

Världshälsoorganisationen (WHO)

WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och samordna internationellt hälsoarbete och stödja medlemsländernas regeringar i att genomföra bästa möjliga hälso- och sjukvårdspolitik. Målet för WHO är enligt konstitutionen ”att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa”, där hälsa definieras som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.