Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Barn och väpnad konflikt i fokus under gårdagens Barnforum i Stockholm

Publicerad

Torsdagen 22 mars arrangerade Utrikesdepartementet tillsammans med Stiftelsen Fryshuset ett barnforum om barn och väpnad konflikt. Forumet bjöd bland annat på filmvisningar, en paneldiskussion och barnuppträdanden.

Paneldebatt på scen under Barnforum
Paneldebatt under Barnforum på Fryshuset. Foto: Moa Haeggblom

En viktig del av svensk utrikes-och biståndspolitik är att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barn som utsätts för väpnad konflikt är en särskilt utsatt grupp. Sverige leder just nu den arbetsgrupp i FN:s säkerhetsråd som strävar efter att barns rättigheter i väpnad konflikt belyses och tillgodoses. Att göra barns röster hörda är en viktig svensk prioritering i det arbetet, vilket även har varit grundtanken med barnkonsultationerna här hemma i Sverige.

I över en månads tid har projektet, som gått under namnet Barnforum, involverat ett 60-tal barn i Fryshusets verksamheter som tillsammans med sju unga ledare har arbetat med frågor som rör skydd av barn, barns rättigheter och förebyggande av konflikt. Inför forumet har barnen bland annat fått möjlighet att komma i kontakt med barn i konfliktområden. Utifrån detta arbete har barnen tagit fram 15 rekommendationer som under gårdagen presenterades för utrikesminister Margot Wallström på Fryshuset.

Under forumet deltog även Virginia Gamba, FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt, generallöjtnant Roméo Dallaire, grundare av Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative, och Gufran Al Nadaf, ambassadör för barn och väpnad konflikt som från Utrikesdepartementets sida har lett arbetet med Barnforum.

Utrikesminister Margot Wallström kommer att föra vidare barnens rekommendationer till FN:s säkerhetsråd, när Sverige tar över ordförandeskapet för Säkerhetsrådet under juli månad 2018. Förhoppningen är att barnens erfarenheter, behov och drömmar ska vägleda politikerna i att ta rätt beslut.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.