Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Bilateralt samarbete och säkerhetsläget på agendan under försvarsministerbesök i Ukraina

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Ukraina den 5 mars. Hultqvist mötte den ukrainske presidenten Petro Porosjenko och försvarsministern Stepan Poltorak. Under mötena diskuterades bland annat det bilaterala försvarssamarbetet mellan länderna.

Försvarsminister Peter Hultvist och den ukrainske försvarsministern Stepan Poltorak
Den ukrainske försvarsministern Stepan Poltorak tog emot försvarsminister Peter Hultqvist i Kiev. Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Under besöket i Kiev den 5 mars träffade Peter Hultqvist den ukrainske försvarsministern Stepan Poltorak. Ministrarna diskuterade den säkerhetspolitiska situationen, liksom pågående och planerade bilaterala samarbeten. Hultqvist genomförde också ett möte med president Petro Porosjenko. Även frågan om en FN-insats i östra Ukraina berördes under besöket.

- Innan Sverige kan ta ställning till ett eventuellt deltagande i en FN-ledd insats krävs en klar bild av förutsättningarna , säger Peter Hultqvist.

Utbildningsinsats

Sedan 2015 pågår en utbildnings- och stödinsats i Ukraina, UNIFIER, ledd av Kanada. Försvarsmakten planerar att från 2018 genomföra utbildningsstöd till Ukraina inom ramen för UNIFIER. Från september avser Försvarsmakten ha personal på plats i UNIFIER som bistår med utbildning i, ammunitionshantering, miljö- och genderfrågor, men även grundläggande utbildning av soldater till militärpolis- samt amfibie- och mekaniserade förband.