Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Brexit och förberedelser inför Europeiska rådet på EU-ministermöte

Publicerad

Brexit och förberedelser inför Europeiska rådets möte senare i veckan är de viktigaste frågorna som EU-ländernas ministrar för EU-frågor ska behandla när de möts 20 mars i det mötesformat som kallas allmänna rådet. Även den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning står på dagordningen.

Ann Linde
EU-och handelsminister Ann Linde företräder Sverige när EU:s allmänna råd möts för att förbereda stats- och regeringschefernas möte 22-23 mars. Brexit är en av mötets frågor. Foto: EU-representationen

Jobb, tillväxt och Turkiet

Som första punkt kommer ministrarna att förbereda Europeiska rådets möte 22–23 mars.

Jobb, tillväxt, konkurrenskraft och EU:s sociala dimension kommer sannolikt att vara några av frågorna på dagordningen när stats- och regeringscheferna möts i Europeiska rådet.

Europeiska rådet kommer också att följa upp strategierna för den inre marknaden, behandla den så kallade europeiska planeringsterminen och få en lägesuppdatering om den senaste utvecklingen på handelsområdet.

Europeiska rådet kommer sannolikt att anta slutsatser inför toppmötet mellan EU och Västra Balkan i Sofia 17 maj.
Den senaste utvecklingen i EU:s förhållande till Turkiet tas också upp.

Uppföljning av Europeiska rådet

På mötet kommer ministrarna att följa upp föregående möten i Europeiska rådet. 

Europeiska planeringsterminen

Arbetet med den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning inleddes i slutet av 2017 då EU-kommissionen presenterade en tillväxtöversikt med förslag på övergripande prioriteringar. På mötet förväntas ordförandelandet Bulgarien presentera en rapport som sammanfattar det rådet gjort hittills och ministrarna får möjlighet att diskutera rapporten. De kommer också att ta ställning till en rekommendation till euroområdet.

Brexit

På mötet ska ministrarna förbereda brexitdiskussionen som stats- och regeringscheferna ska ha på Europeiska rådet senare i veckan. Som underlag kommer ministrarna att få en uppdatering av läget i förhandlingarna av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

De pågående brexitförhandlingarna handlar nu framför allt om övergångsperioden från det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 till det att en ny förbindelse mellan EU och Storbritannien etablerats.

Utgångspunkten för förhandlingarna är att nuvarande lagar och villkor ska fortsätta gälla under övergången men att Storbritannien inte ska delta när EU fattar beslut. Förhoppningen är att EU och Storbritannien kommer överens om principerna för övergångsarrangemangen i samband med Europeiska rådet 22–23 mars.

Vid Europeiska rådet förväntas även en diskussion om riktlinjer för EU-sidan för att möjliggöra att förhandlingar inleds om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Om EU och Storbritannien kommer fram till en överenskommelse om övergångsperioden kan Europeiska rådet notera detta i sina riktlinjer som ytterligare ett steg mot ett ordnat utträde ur EU för Storbritannien. Riktlinjerna kommer sedan att vara en vägledning i förhandlingarna om villkor och ramar för den framtida förbindelsen.

 Eu- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på allmänna rådets möte. Mötet äger rum i Bryssel. 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om allmänna rådets möte om brexit

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om allmänna rådets förberedelser inöfr Europeiska rådet i mars